h

Brabantse aanpak van stikstof: eerst verguisd, nu geprezen.

27 september 2019

Brabantse aanpak van stikstof: eerst verguisd, nu geprezen.

“De landbouwmaatregelen waarmee de commissie-Remkes de stikstofimpasse te lijf wil gaan, lijken verdacht veel op het beleid dat in Brabant allang is ingezet” schrijft het Brabants Dagblad. En inderdaad, de maatregelen waarvoor het vorige college - en met name SP gedeputeerde Johan van den Hout - in 2017 nog verguisd werd, worden nu in dit advies omarmd. Nu wordt dus ook Nederland wakker en realiseert zich “dat in ons land niet alles kan”.

Over hoe het zover heeft kunnen komen is Remkes overigens ook duidelijk. Dat zijn de politici in Den Haag, die er zelf voor gekozen hebben om Brussels beleid op deze manier in te vullen. Ze hebben niet goed nagedacht over de consequenties van het nemen van bepaalde natuurmaatregelen.  Steeds stond maximale ruimte voor economische ontwikkelingen voorop. Niet de natuur, maar de economie moest groeien. En dus werd ruimte gezocht voor de uitbreiding van veeteelt, bedrijventerreinen, woonwijken en  wegen. De natuur had bij de regeringspartijen geen prioriteit. 

 Maar de natuur slaat inmiddels terug. De rechter heeft het kabinet een halt toegeroepen. Ontwikkelingen die stikstof uitstoten, en dat zijn er heel wat, zijn voorlopig stilgelegd. Het is nog de vraag wat het kabinet met het advies gaat doen.

 Wat de SP Brabant betreft kiest de commissie Remkes de goede lijn, al hadden er ook termijnen en streefgetallen in genoemd mogen worden. Maar we beschouwden de maatregelen die we in Brabant in 2017 namen, en die doorklinken in dit advies, als een eerste stap. De natuur is pas werkelijk geholpen als we drastisch teruggaan in de productie van stikstof en ammoniak.

 Over een half jaar komt de commissie Remkes met een advies voor de langere termijn. We gaan er van uit dat vergeleken daarbij, dit korte termijn advies slechts kinderspel is.

Reactie toevoegen

U bent hier