h

Met alle winden meewaaien

14 juni 2019

Met alle winden meewaaien

Dit was een betere titel geweest van dit akkoord dan de het nu voorgestelde “Kiezen voor kwaliteit”. Aldus Maarten Everling, fractievoorzitter van de Brabantse SP. Het bestuursakkoord laat immers mega veel ruimte voor interpretatie en nadere invulling. Er worden mooie beelden geschetst, maar er is eigenlijk nauwelijks een heldere keuze in te ontdekken. Het kan nog alle kanten op. De coalitiepartijen spraken dan ook stuk voor stuk hun vertrouwen uit in vooral - en dat is opvallend - hun gedeputeerde(n). Zij moeten blijkbaar bij de verdere invulling de partijstandpunten bewaken. Het is daarmee nog eens bevestigt dat er vooral plaatsen in Gedeputeerde Staten zijn verdeeld, er vooralsnog om de hete brei heen gedraaid wordt en de echte knopen nog doorgehakt moeten worden. Kortom, het is maar net hoe straks de wind waait.

Maarten Everling stelde dat de SP natuurlijk kritisch is, maar in goede traditie alle goede voorstellen steunt. Maar dit akkoord heeft teveel open eindjes om mee in te kunnen stemmen. Zoals de coalitiepartijen ronduit erkennen dat een nadere invulling nog nodig is en daarbij het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in stelling wil brengen, zo kunnen we vaststellen dat er eigenlijk een vooralsnog halfslachtig akkoord is gesloten. De formatie lijkt nog niet helemaal afgerond. Na een informatieronde van 5 weken, volgde de afgelopen weken een formatieronde van 7 weken. Maar nu blijkt dat er eigenlijk nog een fase volgt: een nadere concretisering door het beoogde college. Want, zo stelde de coalitie, “van vandaag ingediende moties kan de coalitie nog niet de gevolgen overzien”. Niet alleen de betekenis van het bestuursakkoord, maar ook de betekenis van het debat stond daarmee ter discussie.

Reactie toevoegen

U bent hier