h

Bindend OV advies, dure Regiotaxi?

28 juni 2019

Bindend OV advies, dure Regiotaxi?

Op vragen van de SP over de uitwerking van het “ Bindend OV-advies”  in Noord-Oost Brabant liet gedeputeerde Van der Maat geruststellende woorden horen. De “vrije” reiziger, die anders normaal met het reguliere OV kan gaan, dus met de bus of buurtbus, kan bij gebrek aan dat OV echt met het “lage” tarief met de Regiotaxi mee. Het hoge tarief geldt alleen, als hij/zij ook de keuze voor het regulier OV kan maken. Voor Noord-Oost Brabant is nog onduidelijk wat de gevolgen van het “Bindend OV-advies” zijn. De gedeputeerde beloofde statenlid Willemieke Arts, dat hij de Staten bij de vervolgdiscussie over de nieuwe OVVisie op de hoogte zal brengen van die gevolgen.

De SP Statenfractie is er niet helemaal gerust op: het invoeren van al deze beperkingen en het schrappen van buslijnen maakt het er voor de reguliere reiziger niet overzichtelijker op. Ze vreest dat er toch steeds meer OVreizigers in de kleine kernen en op het platteland afhaken en de auto pakken, als ze die keuze hebben. Iets wat goed OV juist tegen zou kunnen gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier