h

Bomenkap Bergen op Zoom onwenselijk en onnodig

24 mei 2019

Bomenkap Bergen op Zoom onwenselijk en onnodig

De SP heeft mondelinge vragen gesteld aan het college van
Gedeputeerde Staten over de dreigende vernietiging van 120.000 m2 aan bos voor de aanleg van hoogspanningsmasten. Dit is overbodig, want 2,5km verderop ligt er een ondergronds buizentracé, waar voldoende plek is voor de hoogspanningskabels.

In Bergen op Zoom en omstreken is er hier terecht onrust over ontstaan. Ruim 19.000 mensen hebben op dit moment een petitie ondertekent. Ook de SP kan deze petitie van harte ondersteunen.

In antwoord op onze vragen gaf GS aan de dreigende kap van bomen in een waardevol natuurgebied niet te zien zitten. Samen met de betrokken lokale overheden gaan zij de minister adviseren de kabels alsnog ondergronds aan te leggen. Dit advies moet komende week de deur uit gaan. Het besluit van de minister valt dan naar verwachting in het najaar.

De SP is blij dat het Brabants college inziet dat de dreigende aantasting van het natuurgebied de Brabantse Wal niet wenselijk is en zich daar tegen
verzet. De bomen zijn voor de SP belangrijker dan de extra kosten die
nodig zijn om de kabels in het buizentracé aan te kunnen leggen.

Reactie toevoegen

U bent hier