h

Rijksmuseum deelt collectie met Markiezenhof Bergen op Zoom

17 februari 2019

Rijksmuseum deelt collectie met Markiezenhof Bergen op Zoom

Foto: SP
Een unieke samenwerking van het Rijksmuseum en het Markiezenhof in Bergen op Zoom levert een fantastische expositie op: Lage Landen, schatten uit het Rijks. SP gedeputeerde Henri Swinkels, nummer 2 op de kandidatenlijst, opende zaterdag
16 februari deze expositie, samen met burgemeester Frank Petter en Cees Meijer (directeur Markiezenhof).
 
Swinkels (rechts op de foto met burgemeester Frank Petter en zijn vrouw)  bepleitte al langer dat collecties van musea, grotendeels opgeslagen in depots, beter en eenvoudiger beschikbaar moeten komen voor regionaal of streek gebonden musea. Hij is dan ook zeer te spreken over dit samenwerkingsverband.
Swinkels: “Collecties zijn niet in het bezit van een museum, maar zijn collectief bezit. Het lenen van elkaars werk moet vanzelfsprekend zijn. Zeker wanneer museumstukken anders alleen maar in een depot liggen te verstoffen.”
 
In de Lage Landen werkt het Rijksmuseum samen met vijf regionale musea: het Stedelijk Museum Zutphen, het Westfries Museum in Hoorn, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen, Museum Gouda en dus het Markiezenhof in Bergen op Zoom.
 
Dankwoord
 
Burgemeester Frank Petter sprak bij de opening van de expositie zijn bijzondere waardering uit naar onze SP gedeputeerde Henri Swinkels. Hij roemde zijn betrokkenheid en inzet voor de leefbaarheid, de cultuur en het erfgoed in Bergen
op Zoom. De burgemeester meende dat dat toch ook wel eens gezegd mag worden.

Reactie toevoegen

U bent hier