h

Brabants Outcomes Fund (BOF) van start

23 februari 2019

Brabants Outcomes Fund (BOF) van start

Foto: SP

Vijf sociale ondernemers krijgen extra fiananciering via een speciaal fonds, opgericht door de provincie Noord-Brabant. Daarmee kunnen zij nog meer Brabanders gelukkig maken met werk, een zinvolle dagbesteding, ontmoeting, erkenning en waardering. Het fonds is een initiatief van SP-gedeputeerde Henri Swinkels (tweede op de kandidatenlijst. Op de foto in het midden). Swinkels: “Met dit fonds zetten we geen mensen in voor geld, maar geld voor de mensen.”

Maar liefst 82 initiatieven meldden zich voor het BOF. Stuk voor stuk betekenisvolle initiatieven van betrokken burgers en ondernemers gericht op een inclusieve en duurzame samenleving. Ze worden allen ondersteund, maar vijf krijgen een aparte en nieuwe manier van financiële ondersteuning: investeerders verstrekken geld om hun activiteiten uit te breiden en de provincie betaald de investeerders terug als de projecten slagen. Daarbij - en dat is bijzonder - gaat het niet om een financieel resultaat, maar om het maatschappelijk resultaat.

 De vijf gelukkige initiatieven zijn: Stichting Sarban de Toekomst, CTalents, FladderFarm mobiel, Samen Slim Zorgen Thuis en Refugee Team (van links naar rechts op de foto)

Het BOF kan gezien worden als een uitwerking van ons verkiezingsprogramma:

Leefbaarheid

SP Brabant ziet deze initiatieven van, door en met lokale gemeenschappen als een belangrijke beweging van onderop. Ze hebben de belofte in zich om

op een menselijke schaal met elkaar te werken aan het geluk en het welzijn van iedereen. Maar veel initiatieven zijn ook nog kwetsbaar, zeker in een wereld waarin je succes gemeten wordt in productie- en winstcijfers in plaats van in de bijdrage aan ‘provinciaal’ geluk. De steun van een overheid zoals de provincie is dan ook onontbeerlijk om deze beweging verder te versterken.

Reactie toevoegen

U bent hier