h

Energieagenda vastgesteld

14 december 2018

Energieagenda vastgesteld

Nadat in mei 2016 al de aftrap was gegeven voor het
Uitvoeringsprogramma Energie, is de Energie-agenda vandaag vastgesteld door Provinciale Staten Noord-Brabant. Bij eerdere bespreking van het stuk gaf Joep van Meel al aan wat voor de SP-fractie het belangrijkst is: “De SP onderschrijft uiteraard de doelstelling om in 2030 tenminste 50% duurzame energie op te wekken en ten minste 50% reductie van broeikasgassen te realiseren. We moeten wel veel aandacht besteden aan klimaatrechtvaardigheid. Het is niet de bedoeling dat de energierekening voor huishoudens verder stijgt. Wat ons betreft geldt de vuistregel dat de vervuiler betaald.”

Het stuk wat vandaag is aangenomen is wat de SP betreft een stuk
klimaatrechtvaardiger. De SP-fractie is blij met de toevoeging van het
hoofdstuk waarin aandacht is voor energie rechtvaardigheid, draagvlak en
draagkracht. We moeten er immers voor zorgen dat iedereen kan meeprofiteren van de energietransitie. Niet alleen de tesla-rijder en eigenaar van een koopwoning, maar zeker mensen met een kleinere beurs en mensen die een woning huren. Kortom een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. Ook zijn we blij met de toezegging van de gedeputeerde dat plannen voor grote windparken zoals tussen Oss en Den Bosch, niet zullen worden goedgekeurd als er geen sprake is van goede participatie door omwonenden.
Het is een goed begin op weg naar een duurzamer Brabant en daarom heeft de SP-fractie vandaag ook voorgestemd.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier