h

Wat als onze WKO-systemen oud worden?

9 november 2018

Wat als onze WKO-systemen oud worden?

Foto: SP

Er liggen in Nederland veel bodemenergiesystemen (in de volksmond WKO-systemen, Warmte-Koude Opslag). Dat zijn prima systemen om energie te besparen, maar ze vragen, vanwege de bodembescherming, meer aandacht dan ze nu krijgen. Anders gaat het er net zo mee als indertijd met de ondergrondse olietanks, die met een grootschalige “Operatie  Tankslag” vele jaren later opgespoord en verwijderd moesten worden.

De oudste systemen dateren uit 1996 en zijn dus nu ruim 20 jaar oud. Vroeg of laat gaan er dus problemen ontstaan. Het zou goed zijn om die te voorkomen. Daarom heeft de Brabantse SP heeft er vragen over gesteld (zie Bijlage 1 ). Die zijn op 09 oktober 2018 beantwoord (zie Bijlage 2 ).

Foto: SP

Voor open bodemenergiesystemen is de provincie bevoegd gezag. Daarvoor is een vergunning nodig en die wordt geregistreerd. Daarvan zijn er in Brabant 376. Een gesloten systeem heeft (diep) onder de grond een warmtewisselaar, zeg maar een soort radiator, en boven de grond ook. In het systeem zit koelvloeistof, water met daarin soms antivries (bijvoorbeeld glycol) en andere additieven. Glycol is giftig en de additieven soms ook.  Tot 1 juli 2013 hoefde men voor de aanleg van deze gesloten systemen geen vergunning te hebben. Er was dus ook geen  systeem om bij te houden waar die inrichtingen lagen. Tot 2015 zijn er zodoende in Nederland ongeveer 40.000 van die inrichtingen aangelegd waarvan vaak niet bekend is waar ze liggen, wat de kenmerken zijn en wat er in zit. In Brabant moeten dat er vele duizenden zijn. Na 1 juli 2013 moest de aanleg gemeld worden (de gemeente is hier bevoegd gezag). Maar de gemeentes zijn niet verplicht om de melding te registreren. Sommige gemeenten doen dat vrijwillig, en wel in het Landelijk Grondwater Register.

De regering heeft de WKO-systemen in 2016 laten evalueren. De twee belangrijkste uitkomsten: a) onderzoek of de antivriesmiddelen en de additieven verboden kunnen worden
b) stimuleer dat de gemeenten hun werk beter doen cq kunnen doen De ministeriele ambtenaren zijn hier nu mee bezig.

De provincie is, samen met de Brabantse B5-gemeenten, bij het Rijk aan het lobbyen om de
aanbevelingen uit de evaluatie uitgevoerd te krijgen.  

De SP gaat er binnen de eigen organisatie mee aan de slag.

Reactie toevoegen

U bent hier