h

Het moet niet gekker worden!

12 november 2018

Het moet niet gekker worden!

Staan of bussen opheffen?

Via het blad De Reiziger van reizigersplatform Roover werd de SPfractie Noord-Brabant onlangs geattendeerd op een internetenquête die Arriva in Noord-Brabant aan het houden is. Centraal in deze enquête staat het al dan niet moeten staan in de bus tijdens de spits. Arriva wil weten, of en vooral hoe lang staan een buspassagier nog acceptabel vindt.

Maar de prijsdaarvoor is onaanvaardbaar, vindt de SP: meer bussen in de spits zou minder busritten ’s avonds en in het weekend betekenen. De fractie stelt hierover
vragen en wil graag weten of een en ander met instemming van GS gebeurt.

(Hieronder vindt u de vragen)

De SP StatenfractieNoord-Brabant is behoorlijk geschrokken van een bericht van november 2018 in het blad van reizigersvereniging Roover De Reiziger. Daarin is sprake van een enquete van Arriva onder buspassagiers in Noord-Brabant over wat nog een acceptabele tijd is dat men bij drukte in de bus moet staan. Verder wordt in de meningspeiling gesteld, dat meer bussen in de spits  om lang staan te beperken, zal leiden tot het schrappen van bussen ’s avonds en in het weekend. Er wordt  gevraagd wat de voorkeur heeft.

Hierover heeft Willemieke Arts van de SPfractie de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Zijn GS op de hoogte van deze enquete en heeft die haar instemming?
  2. Weten GS onder welke reizigers en hoe deze enquete wordt afgenomen?
  3. Zijn GS het een met de keuze tussen meer zitplaatsen in de spits of het handhaven van bussen op minder courante tijden?
  4. Strookt deze keuze met het beleid dat wij in de huidige OVvisie nastreven?
  5. De SP is van mening , dat het al dan niet handhaven van busritten moet afhangen van het feitelijke aantal reizigers op minder courante tijden en van het beschikbaar zijn van een fatsoenlijk, betaalbaar alternatief voor de reiziger. Delen GS deze mening?
  6. Kan Arriva n.a.v. de uitslag van deze enquete de buslijnen “ uit de vaart nemen” ? En in hoeverre kan de provincie Arriva dwingen om zonder repercussies elders op drukke spitslijnen gewoon voldoende capaciteit in te zetten?

Reactie toevoegen

U bent hier