h

SP wil provinciale steun voor onderzoek Q-koorts

19 oktober 2018

SP wil provinciale steun voor onderzoek Q-koorts

Sinds kort loopt er een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor onderzoek naar Q-koorts en geneesmiddelen daarvoor, opgezet door Angela van der Pluijm, moeder van de 7-jarige Q-koortspatiëntje Emma en Carla van Mook, zelf Q-koortspatiënt. Dat onderzoek hard nodig is, staat voor de SP buiten kijf. Het is echter ontzettend jammer dat dit nu door de slachtoffers zélf opgestart moet worden.

De Brabantse SP is van mening dat de overheid hier een rol in zou moeten spelen. Met name de landelijke overheid heeft door haar trage handelen ten tijde van de Q-koortsepidemie een ereschuld aan de slachtoffers. Compensatie, maar zeker ook steun voor onderzoek. De partij vraagt de Gedeputeerde Staten van Brabant dan ook om bij het Rijk aan te dringen deze steun te verlenen. Daarnaast vragen de socialisten om provinciale steun voor het onderzoek.

Reactie toevoegen

U bent hier