h

Voorkom ondergrondse speurtocht naar giftige stoffen uit koude- en warmte opslag

23 september 2018

Voorkom ondergrondse speurtocht naar giftige stoffen uit koude- en warmte opslag

Het aanleggen van een koude- en warmte installaties neemt een enorme vlucht. De SP juicht deze ontwikkeling om energie te besparen enorm toe toch maakt Statenlid voor de SP Roy de Jonge  zich zorgen. “In deze zogenaamde WKO-installaties zit namelijk de giftige stof glycol en in sommige installaties zelfs nog meer schadelijke stoffen. Om milieuvervuiling in de toekomst te voorkomen moeten we nu centraal gaan vastleggen waar deze installaties in de grond zitten.”

Ouderdom, lekkages en milieuvervuiling
Alle techniek  veroudert en als die techniek in de grond zit, geeft dat extra ongemak. Waar lag het ook al weer en wat lag er precies en kan dat gaan lekken door veroudering of als er andere grondwerkzaamheden uitgevoerd worden?  Door een gebrek aan registratie heeft het kadaster in het verleden al eens veel extra werk gehad aan het opsporen van ondergrondse kabels. Ook zijn er met operatie-Tankslag oude olietanks in de grond opgespoord om te voorkomen dat de olie de bodem zou vervuilen. Een ondergrondse speurtocht die kostbare tijd en geld kost met alle risico’s van dien.
De bodemenergiesystemen (in de volksmond warmte- koude pomp) zijn een nieuw element in ons ondergronds systeem. Hierbij wordt grondwater van en naar huizen en gebouwen gepompt: in de zomer om te koelen en in de winter om te verwarmen. Goed voor het milieu en voor de portemonnee van de inwoners van Brabant. Inmiddels moeten er al duizenden van liggen in Nederland, deze worden ouder en gaan gegarandeerd een keer lekken. De provinciale SP vindt het van belang dat de oude fouten niet opnieuw gemaakt worden en heeft daarom vragen gesteld aan het College van GS over het onderwerp.
Naast de vragen over een centraal registratiesysteem vraagt de SP zich af of er een preparatieplan is voor de te verwachten toekomstige lekkages en wil de SP weten of de provincie invloed uit kan oefenen op de samenstelling van de circulatievloeistof.

Roy de Jonge

De volledige tekst van de vragen leest u in de bijlage

Reactie toevoegen

U bent hier