h

Droogte in Brabant

11 september 2018

Droogte in Brabant

Op vrijdag 31-08-2018 stelde Roy de Jonge van de SP fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant mondeling vragen aan de Gedeputeerde over de droogte periode van de afgelopen zomer en de gevolgen daarvan in Brabant.

Gedeputeerde van den Hout vertelde naar aanleiding van deze vragen dat de droogte zeker schade heeft veroorzaakt in Brabant. En wel op verschillende vlakken.

Wat de omvang van de schade precies is, is nu nog moeilijk in te schatten. Zo zal schade die boeren hebben geleden pas later vast te stellen zijn en zal de schade aan de natuur pas in het voorjaar duidelijk kunnen worden.

Vast staat wel dat er in de Brabantse bodem nu feitelijk een water tekort is van 300mm. Ook al regent het nu weer wel en kan het soms ook extreem regenen, is dit niet voldoende om dit tekort aan te vullen.

Er wordt wel al veel actie ondernomen om hier aan te werken, bijvoorbeeld met het Deltaplan Hoge Zandgronden, waar € 40 miljoen mee gemoeid is.

De Gedeputeerde gaf aan dat we in Brabant in principe goed zijn voorbereid en dat het Provinciaal Milieu en Waterplan voldoende mogelijkheden geeft om de nodige maatregelen te nemen in Brabant, om schade aan de Brabantse natuur te voorkomen of te compenseren.

Het aanpakken van de langdurige klimaat problemen en klimaat adaptatie is een samenspel van de Waterschappen, de Provincie en Het Rijk.

De SP zal de vinger aan de pols houden waar het gaat om de klimaat problemen/adaptatie in Brabant, om te zorgen dat we goed op koers blijven.

Met verdere verslechteringen in het klimaat in het vooruitzicht is dit ook nodig.

Reactie toevoegen

U bent hier