h

Vragen bij uitspraak in blad provincie over minder dan minimumloon betalen

31 augustus 2018

Vragen bij uitspraak in blad provincie over minder dan minimumloon betalen

In de PiB (Provinciaal magazine) van 3-7-18 staat een artikel onder de kop “Heel veel mensen hebben gewoon hun eigen plekkie”.  Dit artikel gaat over een tweetal mensen die hun plekje hebben gevonden binnen de schoonmaak van het provinciehuis. Natuurlijk heel leuk om te lezen hoe zij zich hier thuis voelen en natuurlijk ook heel leuk om te lezen hoe tevreden zij zijn over mevrouw Cools, hun vertrouwenspersoon en leidinggevende van de voorwerkers, maar mevrouw Cools zegt in dit artikel iets dat ons toch wel zorgen baart, namelijk het zinnetje: Ook al krijgen zij soms nog minder dan het minimumloon.” Dit was voor Nico Heijmans en Joep van Meel van de de SP-statenfractie reden om de volgende vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Zijn er mensen die direct of indirect voor de provincie werken voor een loon dat onder het wettelijk minimumloon ligt?

  2. Vindt het college werken onder het wettelijk minimumloon acceptabel?

  3. Als er mensen werkzaam zijn bij de provincie onder het minimumloon, bent u dan bereid hier zo snel mogelijk op in te grijpen, in die zin dat minimaal het wettelijk minimumloon wordt betaald?

  4. Kan het college ook aangeven of er ook voor deze medewerkers een fatsoenlijke pensioenregeling bestaat?

  5. Staatsecretaris van Ark werkt aan een wetswijziging voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, de zogenaamde Loondispensatiemaatregel, waarbij van deze mensen een cruciale uitzondering wordt gemaakt, namelijk betaling is mogelijk onder het minimumloon en er hoeft
    geen pensioenopbouw plaats te vinden. Is het college bereid zich in te zetten om deze wetwijziging te voorkomen?

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier