h

SP fracties stellen schriftelijke vragen mestverwerker Oijen

9 mei 2018

SP fracties stellen schriftelijke vragen mestverwerker Oijen

De controversiële Boekelse varkenshouder Coppens start de mestverwerking in Oijen op en wil daarbij de capaciteit fors verhogen. Er is volgens Gedeputeerde Staten Noord-Brabant geen milieu-effecten-rapportage (mer) nodig, terwijl de mestverwerker vlakbij een waterzuiveringsinstallatie en nieuw natuurgebied ligt. De SP fracties van provincie Noord-Brabant en gemeente Oss plaatsen vraagtekens bij deze beslissing en stellen schriftelijke vragen.

De combinatie van de reputatie van ondernemer Coppens, de berichten over het slechtere rendement van luchtwassers en de locatie van mestverwerker roepen bij de SP Noord-Brabant en SP Oss vragen op. Beide fracties vragen aandacht voor de mogelijke risico's en uitstoot van de mestverwerker in Oijen en willen van Gedeputeerde Staten en het Osse College van B&W weten of het niet verstandiger is wel een mer-procedure te eisen.

Recente berichten over het slechtere rendement van luchtwassers in de praktijk in plaats van op papier, verhogen de zorgen over uitstoot van schadelijke stoffen en stank.

Verder willen ze weten hoe er wordt omgegaan met een ondernemer die in zijn woonplaats al verschillende keren op de vingers is getikt wegens het omzeilen van de regels.

Reactie toevoegen

U bent hier