h

Sanering overwegen en beleid voor recreatieve helicoptervluchten

18 mei 2018

Sanering overwegen en beleid voor recreatieve helicoptervluchten

Bij de Statendag van 20 april 2018 zijn door de SPfractie twee moties ingebracht, die beide door gedeputeerde Van der Maat zijn gehonoreerd met een toezegging om er snel naar de Staten op terug te komen.

Wat betreft de overwegen zien we, dat de drukte op de doorgaande spoorlijnen door Brabant steeds groter wordt. Meer passagierstreinen door invoering van PHS ( het Programma Hoogfrequent Spoor) en meer en langere goederentreinen. Daardoor zitten overwegen steeds langer dicht voor het wegverkeer  en wordt de kans op ongelukken steeds groter. De SP pleit er al een tijdje voor om alle overwegen zo snel mogelijk te saneren, te beginnen op de drukste lijnen. Ongelijkvloers maken of sluiten voor het (auto)verkeer. Voetgangers-fietstunnels zijn op een aantal plaatsen mogelijk ook een optie. Dat kost natuurlijk geld. Maar daar moet wat de SP betreft, serieus naar gezocht worden. De gedeputeerde heeft een actuele lijst van de Brabantse overwegen met de stand van zaken toegezegd. We kunnen dan kijken, of we tot zaken kunnen komen.

Over recreatieve helicoptervluchten ( dus niet militair, politie of EHBO) bereiken ons de laatste tijd steeds meer klachten. Uit de pers blijkt verder, dat er allerlei bedrijfjes in Brabant zijn die op dit terrein plannen hebben. Er is blijkbaar een markt voor. Dit werd recent ook nog eens bevestigd door een brief van de BMF, het Brabants Landschap en Natuurmonumenten, waarin werd geconstateerd dat wildgroei dreigt. Wij wilden via onze motie, dar er beleid komt om de (geluids)overlast op inwoners en natuur in te perken. De gedeputeerde heeft toegezegd , dat hij nog voor de zomervakantie met een beleidsnotitie komt.  

Reactie toevoegen

U bent hier