h

Ondertussen in het buitengebied

6 april 2018

Ondertussen in het buitengebied

In Brabant zijn 2,5 miljoen Brabanders actief recreant in
onze mooie natuur. Deze vertoeven allemaal in de 27,5 duizend hectare natuur in
brabant.  SP provinciale staten is niet blij met het beeld van het
buitengebied m.b.t. afval storting. Afvalstortingen nemen steeds meer toe. De
afvalstorting varieert van levende zwijntjes tot XTC laboratorium afval, van
tuinstoelen en asbest tot flesjes en blikjes en vele varianten plastic’s. Vandaag vroegen Brabantse organisaties aandacht voor dit probleem.

Foto: SP Noord-Brabant

Langdurige chemische dumpingen hebben flinke grondverontreiniging tot gevolg.  Illegaal wildcrossen geeft naast herrie en uitlaat gassen vaak onveilige situaties op voor wandelaars en andere gebruikers, evenals paardrijden buiten de paden en op wandelpaden gevaarlijke situaties kan geven,
daarnaast zien we vaker illegale hennepplantages.  

Foto: SP Noord-Brabant

Broedseizoen verstoringen zijn ook een doorn in het oog. Dit gebeurt o.a. door dumpingen, illegaal crossen en loslopende honden.  Het lijkt dat er een stuk opvoeding m.b.t. natuur en hoe ga
je er mee om ontbreekt in de samenleving.

BOA’s worden bedreigd en zijn niet veilig, derhalve gaan ze
minimaal met 2 personen op pad. Dit geeft hoge kosten die van de beheerskosten
afgaan. Met 2,5 miljoen Brabanders in deze kleine stukjes natuur vraagt wel om
regels om deze natuur te kunnen behouden. 

Meer toezicht, ogen en oren in het buitengebied lijkt onontkoombaar. Daarbij moeten we niet vergeten de verbindingen en netwerken binnen toezichthouders zoals BOA’s, politie en andere overheden in het
buitengebied te stimuleren, zodat men elkaar kan versterken in de bestrijding van vandalisme en criminaliteit in de Brabantse natuur.  Alleen dan kunnen wij met zijn allen nog generaties lang van
onze mooie Brabantse natuur genieten.

Reactie toevoegen

U bent hier