h

Brabant op koers?

20 april 2018

Brabant op koers?

De nieuwe fractievoorzitter van de SP Statenfractie Maarten Everling mocht op zijn eerste dag meteen aan de slag met de Perspectiefnota Brabant op Koers. In de perspectiefnota geeft het college aan welke kant ze richting de begroting, op willen gaan met het beleid in de provincie. De SP had nog flink wat kritische kanttekeningen bij de nota.

De SP pleit al jaren voor het verbeteren van de positie van werknemers te verbeteren en als provincie te stoppen met allerlei aan- en uitbestedingen. Het weer in dienst nemen van bijvoorbeeld de schoonmaak en catering zou daar bijvoorbeeld aan bij kunnen dragen. Maarten Everling: “Verschillende overheidsinstanties hebben dit al gedaan en het werkt”.

Ook vroeg de SP aandacht voor stageplaatsen voor MBO-ers in het provinciehuis. Maarten Everling die zelf docent is op het MBO: “Graag zouden wij meer inzet zien om MBO-ers in het provinciehuis te krijgen, juist ook om het vak te leren waarvoor ze opgeleid worden. Zij vertegenwoordigen toch het grootste deel van de beroepsbevolking. Volgens ons zijn daar genoeg mogelijkheden voor.”

Op het gebied van mobiliteit vroeg de SP aandacht voor de veiligheid van ongelijkvloerse overwegen. “Er moet in ieder geval snel in kaart worden gebracht waar de knelpunten zitten en wat het zou kosten om ze op te lossen.”

De SP heeft al langere tijd kritiek op Agrifood Capital. “Elke Brabander betaalt er flink voor en wij willen dat er geen cent meer naar toe gaat tenzij klip en klaar is wat ze met dat geld doen, wat het oplevert en wat het nut nou precies is. We krijgen soms toch het idee dat het maar een praatclubje is en daar zijn wij als SP geen voorstander van. “

De provincie heeft ook flinke ambities op het gebied van energie en duurzaamheid. Heel goed dat de provincie dat oppakt. De SP wil echter wel voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan zonneparken en dat huurders van sociale huurwoningen, niet kunnen profiteren van de maatregelen rond nul-op-de-meter woningen.

De Vereniging Kleine Kernen doet belangrijk werk om kleine kernen leefbaar te houden. De subsidiesystematiek is veranderd en zij geven aan dat ze het op deze manier niet gaan redden. Daarom vraagt de SP om met hen te kijken wat we kunnen doen.

Naast deze punten vroeg de SP ook aandacht voor:  gehandicaptensport, Brabantse Dance festivals, huisvesting arbeidsmigranten, kleine musea, restricties recreatieve helikoptervluchten en scholingsvouchers voor ZZP-ers.

Reactie toevoegen

U bent hier