h

SP stelt vragen over mogelijke introductie van de Gyrocopter in Brabant

23 maart 2018

SP stelt vragen over mogelijke introductie van de Gyrocopter in Brabant

Na berichten over een mogelijke introductie van de Gyrocopter (een soort vliegende auto) in Brabant, stelde Willemieke Arts van de SP Statenfractie een aantal vragen aan de ambtenaren. Deze vragen zijn nu beantwoord:

Het bedrijf PAL-V zegt zo spoedig mogelijk de Gyrocopter (een soort vliegende auto) op de markt te willen brengen. Het bedrijf zoekt een plaats voor een start- en landingsstrip in West-Brabant. Is de provincie betrokken bij de vergunningverlening hiervoor?
Nee. Wij hebben geen aanvraag ontvangen van het bedrijf PAL-V voor een start- en landingsstrip. Ook hebben wij de afgelopen tijd geen contacten met het bedrijf gehad over een mogelijke aanvraag. Indien het bedrijf een start- en landingsstrip wenst, buiten de reeds bestaande luchthavens, zijn wij bevoegd gezag voor het benodigde Luchthavenbesluit of -regeling.
Is duidelijk hoeveel geluid de Gyrocopter aan de grond en in de lucht produceert en kan dit mogelijk conflicteren met woon- en stiltegebieden in Noord-Brabant?
Aangezien er geen aanvraag ligt hebben wij ook geen gegevens over de Gyrocopter en de gewenste locatie. Op dit moment kunnen wij bovenstaande vraag niet beantwoorden. Wij gaan het initiatief nemen voor een gesprek met het bedrijf over de plannen van en mogelijkheden voor het bedrijf, vanuit onze rol als bevoegd gezag bij een eventuele start- en landingsbaan.

De SP vindt dat de provincie bij het faciliteren en vergunnen van start- en landingsstrips voor bijvoorbeeld drones en Gyrocopters zeer terughoudend moet zijn. Datzelfde geldt voor tijdelijke vergunningen voor helicopters. Bij dergelijke vergunningen moet duidelijk zijn, dat er geen onaanvaardbare overlast ontstaat in woonkernen en stiltegebieden. Ook zouden belanghebbenden voldoende tijd moeten krijgen om tegen een vergunningverlening bezwaar aan te tekenen.

Reactie toevoegen

U bent hier