h

Tekort ODBN, bijpassen of niet?

3 februari 2018

Tekort ODBN, bijpassen of niet?

Onlangs berichtte Brabants Dagblad[1] dat volgens directeur Jan Lenssen van Omgevingsdienst Brabant-Noord  de provincie alsnog een groot gedeelte van het ontstane tekort bij zou moeten gaan passen. Dit, terwijl het overgrote deel van het tekort ontstaan is door beslissingen van gemeenten.

Lenssen baseert zijn uitspraak op Gemeenschappelijke regeling, waarin opgenomen staat dat een negatief resultaat naar rato van afname (omzet) ten laste gelegd kan worden aan de deelnemers of afgeboekt kan worden van de reserves.

Maarten Everling van de SP-Statenfractie Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Hoe beoordeelt GS de uitspraak van ODBN-directeur Lenssen over de Gemeenschappelijke regeling?
  2. Blijft GS bij het standpunt dat het door gemeenten ontstane deel van het tekort (730.000 euro) niet bijgepast wordt door de provincie? Waarom wel of waarom niet?
  3. Welke actie is GS van plan te ondernemen om dit deel van het tekort, 730.000 euro, bij de gemeenten te houden?
Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier