h

Extra statenvergadering over proces: Grote woorden, maar geen inhoud

23 februari 2018

Extra statenvergadering over proces: Grote woorden, maar geen inhoud

Inbreng van SP Statenlid Maarten Everling in de extra Statenvergadering over het proces en de informatievoorziening richting staten: Ik wil beginnen door de te zeggen dat ik het jammer vind dat we dit debat hier nu voeren. De stikstofproblematiek is te belangrijk om níet over te praten. Want dat is precies wat we hier, vandaag, nu níet doen. Onder het gebruik van grote woorden als ‘onder de pet houden’ en ‘achterhouden van cruciale informatie’ is er een debat aangevraagd over het proces en informatievoorziening richting de Staten. En daar ga ik het dan nu ook over hebben. Ontzettend jammer dat mijn oproep om het daadwerkelijk over de inhoud te hebben is geblokkeerd door dezelfde partijen die dit debat aangevraagd hebben. Kennelijk vinden zij de inhoud níet belangrijk en hebben zij misschien meer belang bij het opwerpen van mist?

Waar hebben we het dan wel over? Nou… een rapport opgesteld in opdracht van een informeel bestuurlijk overleg, het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht. BPO. Praktisch elk denkbaar overheidsorgaan die voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van belang zijn zit er in. Denk aan de gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, enzovoort. Ook de provincie zit daar natuurlijk in en heeft ook de rol als voorzitter. Geen rapport opgesteld door de provincie, noch in opdracht van de provincie.

En dan het rapport zelf. In opdracht van het BPO om meer inzicht te krijgen in de aanvraag naleving van vergunningen in de industrie. Belangrijk, omdat ook daar een opgave ligt om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Dit rapport is verschenen eind december 2016 en vervolgens besproken in het eerstvolgende BPO-overleg op 29 maart 2017. Tijdens dat overleg is afgesproken om met een voorstel te komen voor de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport.

Dat lag er vervolgens in juni 2017. Een plan van aanpak met in het kort de hoofdlijnen: de problematiek onder de aandacht te brengen en om het toezicht beter vorm te geven. Leuk detail: in de beslispunten wordt aan het BPO geadviseerd om het rapport naar alle partners door te sturen. Dat kan natuurlijk nadat het BPO weer met elkaar gesproken heeft. Dat hebben ze gedaan op 25 oktober 2017. In het verslag staat dat de provincie alle aanbevelingen over gaat nemen. Mooi.

Vervolgens worden we op 17 november 2017 hierover ook netjes over geïnformeerd. Ik zag de memo hierover voorbij komen, en ik dacht: prima, ook concretere aandacht voor de stikstofproblematiek in de industrie. Goed!

En kennelijk dachten andere fracties er op dat moment ook zo over. Geen haan die er naar kraaide. Ook niet toen het stuk op de procedure vergadering, waar de wij de Staten besluiten over wat er wel en niet op onze agenda komt. Dat was 18 december 2017. Complimenten overigens aan GroenLinks, want zij stelden wel nog een aantal goede, verduidelijkende vragen de dag daarna. Ik had daar zelf nog niet op die manier naar gekeken, zo zie je maar weer hoe partijen elkaar soms goed aanvullen.

Op 19 januari en 2 februari waren er nog Statendagen waar partijen eventueel dit stuk nog ter sprake hadden kunnen brengen, maar nee. Voor 2 februari waren er door partijen via de media al wel al stevige uitspraken gedaan, over dit onderwerp. Op mijn verzoek om er op 2 februari het met elkaar hier inhoudelijk over te hebben werd door sommigen niet eens gereageerd. Jammer.

Jammer dat dit debat blijkbaar nu, vlak voor maart, per sé, het hier over het procès te hebben.

Voorzitter. Waarom dit relaas? Omdat ik mijn teleurstelling wil uiten. Teleurstelling, omdat het voor sommigen blijkbaar belangrijker is om het hier in een volle Statenzaal het te hebben over een proces dat keurig verlopen is geweest, dan om het inhoudelijk over deze serieuze problematiek te hebben.

Ongelooflijk.

Reactie toevoegen

U bent hier