h

Nepnieuws in Nieuwe Oogst: Industrie in de PAS, hoe zit het nou?

28 januari 2018

Nepnieuws in Nieuwe Oogst: Industrie in de PAS, hoe zit het nou?

De stikstofproblematiek blijft stof op doen waaien. Nu zou er volgens het CDA en CU-SGP in een artikel van Nieuwe Oogst informatie achter zijn gehouden over de stikstofdepositie. Nieuwe Oogst maakte ervan dat PS diep zou zijn verdeeld. Maar wat is er nu echt aan de hand?

Om bij het begin te beginnen: het gaat om een rapport dat opgesteld is op aanvraag van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht. Een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, waterschappen, politie, de omgevingsdiensten, enzovoort. Meer dus dan de provincie alleen. Dit platform wilde weten of de niet-agrarische industrie wel ‘in de pas’ liep wat betreft de natuurbeschermingswetvergunning: emissies dus. Er zou een gelijk speelveld gecreëerd moeten worden met de agrarische sector. Álle sectoren zouden zich gewoon netjes aan de wet- en regelgeving moeten voldoen. Volkomen terecht onderzoek dus, wat de SP betreft. Afgelopen november zijn wij, Provinciale Staten, geïnformeerd over dit onderzoek, resultaat daarvan en over een plan van aanpak van het BPO om handen en voeten te geven aan de aanpak hiervan. Duidelijk wat ons betreft. Maar ook voor alle andere partijen was de informatie over het onderzoek geen enkele aanleiding hier verder over te praten, unaniem namen alle fracties in de staten het onderzoek voor kennisgeving aan!! Diep verdeeld? Lariekoek!

Maar tot onze verbazing verscheen er in Nieuwe Oogst een zeer negatief artikel met als basis enkele stevige uitspraken van het CDA en ChristenUnie-SGP. GS zou informatie hebben achtergehouden wat relevant zou zijn geweest voor het debat van 7 juli: het debat over de maatregelen om de stikstofdepositie vanuit de veehouderij verder terug te dringen. Iets wat voortkomt uit afspraken in het Convenant Stikstof uit 2009. Dat er ook andere bronnen zijn van stikstof is helemaal waar. Maar daar ging het debat niet over.

Er wordt geschermd met het feit dat er in het rapport aangegeven wordt dat er een ‘gelijk speelveld’ gecreëerd moet worden. Het lijkt alsof CDA en CU-SGP dit lezen als: precies dezelfde regels voor de agrarische en niet-agrarische industrie. Lijkt redelijk, totdat je beseft dat de natuur vele malen meer last heeft van stikstof dat door de intensieve veehouderij uitgestoten wordt en de totale depositie (de neerslag van stikstof) vanuit de veehouderij flink groter is dan vanuit de industrie. Zeker in oost-Brabant is dit het geval. Daarom is er in 2009 een convenant, wat de basis vormt voor de maatregelen, met de agrarische sector, provincie en natuurorganisaties gesloten.

Nee. Het gelijk speelveld is dat er ook van industrie verwacht wordt dat de stikstofuitstoot verminderd wordt. Daar wordt aan gewerkt en daar zijn we afgelopen november over geïnformeerd.

Dus, kort samengevat: nee, er is geen informatie achtergehouden. Die informatie hebben we als Provinciale Staten gekregen. En nee. Deze informatie doet niets af aan de eerder genomen maatregelen in de veehouderij. De aanpak van stikstofuitstoot is een meer sporen aanpak. De grootste slag hebben we geslagen met de maatregelen in de veehouderij. Voor de industrie is er nu dus een plan van aanpak gemaakt. En dat PS diep verdeeld is, is onzin. Een paar partijen hebben andere belangen. That’s it.

Reactie toevoegen

U bent hier