h

Welke rol heeft de provincie bij lozingen GEN-X in grond- en drinkwater?

21 november 2017

Welke rol heeft de provincie bij lozingen GEN-X in grond- en drinkwater?

Op 21-11-2017 Heeft het RIVM laten weten dat er een GEN-X stof (FRD-903) is aangetroffen in het Brabantse oevergrondwater en drinkwater. Dit in de omgeving van Eindhoven en Aarle-Rixtel. De betrokken waterschappen doen onderzoek naar de oorsprong van deze vervuiling om te achterhalen welk bedrijf deze afvalstof (van het maken van bv. teflon-coatings op pannen) heeft geloosd.  Volgens het RIVM zijn GEN-X stoffen mogelijk kankerverwekkend.

 Het RIVM laat weten dat de hoeveelheid aangetroffen GEN-X stof lager is dan de door het RIVM gestelde norm. In Eindhoven is 130 nanogram per liter aangetroffen en in Aarle-Rixtel 22 nanogram per liter. De maximaal toegestane waarde is 150 nanogram per liter. Het RIVM stelt dat het drinkwater veilig is voor consumptie.

 Eerder liet waterbedrijf Evides weten dat de rolverdeling bij lozingen tussen Rijkswaterstaat, provincie en waterschappen niet duidelijk is.

 Roy de Jonge van de SP-Statenfractie Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Welke rol heeft de provincie als het gaat om lozingen van chemische bedrijven ?
  2. Heeft de provincie contact gehad met de betrokken waterschappen, waterbedrijven en Rijkswaterstaat over de resultaten van het onderzoek waaruit nu blijkt dat deze stof in het oevergrondwater en drinkwater zit ?
  3. Zo ja: waaruit bestond dit contact, wat is er besproken en wat is er afgesproken ?
  4. Wat kan en gaat de provincie doen om de rolverdeling bij lozingen te verduidelijken ?
  5. Wat kan en gaat de provincie doen om lozingen van (bijvoorbeeld) deze stof te voorkomen/minimaliseren ?
  6. Welke sancties kunnen er opgelegd worden aan bedrijven die dergelijke stoffen illegaal lozen ?

Reactie toevoegen

U bent hier