h

SP stelt vragen over gevolgen uitspraak RvS over ganzenjacht

21 oktober 2017

SP stelt vragen over gevolgen uitspraak RvS over ganzenjacht

Op 18 oktober 2017 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het besluit van de provincie Utrecht om de FBE daar een ontheffing te geven om 23.000 (grauwe) ganzen te doden.

Dit naar aanleiding van een hoger beroep op een rechtszaak die tegen deze ontheffing was aangespannen door stichting Faunabescherming.

De Raad van State oordeelde dat zowel de onderbouwing van het college van de provincie Utrecht (dat schade een direct gevolg was van het aantal ganzen) onvoldoende was en oordeelde ook dat de methoden die volgens de ontheffing gebruikt mochten worden wettelijk niet toegestaan zijn.

Het ging daarbij om het gebruik van vangkralen en/of vangkooien (waarna de ganzen vergast zouden worden) en afschot van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang.

Roy de Jonge van de statenfractie van de SP Noord-Brabant stelt daarom de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten;

  1. Worden de genoemde methoden in Brabant door de FBE gebruikt met ontheffing door de provincie ? Welke wel en welke niet ?
  2. Is GS het met ons eens dat zeker het gebruik van vangkralen niet toegestaan kan worden ?
  3. Hoe is de relatie tussen het aantal ganzen en de geleden schade in Brabant ?
  4. Is GS het met ons eens dat het doden van ganzen alleen mag gebeuren wanneer er een aangetoond en direct verband is tussen het aantal ganzen en de omvang van schade en wanneer diervriendelijke methoden aantoonbaar zijn geprobeerd en niet werken ?
  5. Is GS het met ons eens dat aantalsreductie nooit een doel op zich kan zijn en dat alleen schadereductie een doel kan zijn, waarbij aantalsreductie een uiterst middel is als al het andere gefaald heeft ?

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1677744/provincie-op-vingers-getikt-om-doden-van-ganzen.html

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92723&summary_only=

Reactie toevoegen

U bent hier