h

Provinciale SP stelt vragen over verband geboorteafwijkingen – pesticidenblootstelling

8 september 2017

Provinciale SP stelt vragen over verband geboorteafwijkingen – pesticidenblootstelling

De fractie van de SP in Provinciale Staten heeft vragen gesteld over de blootstelling aan het totaal aan pesticiden enerzijds en beïnvloeding van de zwangerschap anderzijds.

In een onlangs in Nature Communications gepubliceerde studie van de hand van onderzoekers van de Universiteit van California, Santa Barbara, werd voor de San Joaquin Valley (een groot landbouwgebied in Californië) in kaart gebracht hoe de duur van de zwangerschap, het geboortegewicht en het aantal aangeboren afwijkingen samenhing met de zwaarte van de pesticidenblootstelling.
Daaruit bleek dat bij een pesticidengebruik van 15 tot 42 kg pesticiden per hectare er een toename is aan aangeboren afwijkingen van 9%. Bij een gebruik van meer dan 42 kg per hectare is dat ongeveer het dubbele. Daarnaast waren er effecten op de duur van de zwangerschap en het gebooortegewicht.

Uit een advies van de Nederlandse Gezondheidsraad blijkt dat in Nederland ook pesticiden worden gebruikt die binnen de risicomarge van het Calafornische onderzoek vallen. Bijvoorbeeld de bollenteelt 73 kg/h ), de fruitteelt ( 40 kg/h ) en de boomteelt ( 17 kg/h ) Deze landbouwvormen zijn ook in Brabant te vinden.

De SP-fractie vraagt aan Gedeputeerde Staten
- informatie over de relevantie van het onderzoek voor Brabant en de omvang en locatie van genoemde drie bedrijfscategorieën in Brabant
- welke mogelijkheden tot regulering van de pesticidetoediening er zijn
- of GS gemeenten kan en wil ondersteunen
- of de provincie de bloembollenteelt in Brabant kan en wil tegengaan of ontmoedigen

De volledige tekst van de vragen is bijgevoegd. Daarin een link naar het Californische onderzoek en de tekst van de Gezondheidsraad.

Reactie toevoegen

U bent hier