h

SP STEUNT VOORSTEL GS: ANDERE AANPAK VEEHOUDERIJ NOODZAKELIJK

21 juni 2017

SP STEUNT VOORSTEL GS: ANDERE AANPAK VEEHOUDERIJ NOODZAKELIJK

Dat boeren bij Brabant horen staat buiten kijf. Varkens, koeien, kippen, geiten, allen verdienen een goede plaats binnen Brabant. Dat geldt echter ook net zo goed voor de Brabander: ook zij hebben recht op een leefomgeving waar overlast en risico’s voor de gezondheid maximaal beperkt worden. Het is dan ook geen geheim dat de SP vindt dat dit niet mogelijk is met het huidige aantal dieren en met het huidige manier van ‘produceren’.

Het door Gedeputeerde Staten op afgelopen 14 juni gepresenteerde plan pakt deze problemen volgens de SP Statenfractie grotendeels aan. Natuurlijk ziet ook de SP verschillende haken en ogen. Zo roepen mestbewerking en schaalvergroting maatschappelijk begrijpelijk veel weerstand op bij burgers. Boeren maken op hun beurt zich weer zorgen over hun toekomst.

Niet alleen is de druk op milieu, natuur en gezondheid momenteel ontzettend groot, ook andere bedrijvigheid in Brabant komt door de veehouderij in de knel. Dit heeft te maken met de uitstoot van stikstof. Er zit een plafond op de toegestane uitstoot. Dit plafond is nu al heel snel in zicht en de veehouderij neemt een heel groot gedeelte van deze uitstoot voor zijn rekening. De SP ziet dan ook een noodzaak voor verandering van de veehouderij.

Tegelijkertijd zijn we niet blind of doof voor welke groep dan ook. Wij moeten een afweging maken voor héél Brabant. Enerzijds willen we natuur, milieu en mens beschermen. Anderzijds zien wij ook het economisch, maar ook cultureel belang van de veehouderij. Het voorgestelde pakket maatregelen biedt binnen de huidige mogelijkheden daarin de beste balans. Wij bekijken het pakket dan ook in samenhang en niet enkel naar de losse maatregelen.

Met deze maatregelen zijn we er nog niet, de SP ziet dit plan dan ook als een belangrijke eerste stap naar een duurzame en gezonde veehouderij. Er komt een stop op de groei van het aantal dieren, in de meest veedichte regio’s neemt het aantal dieren zelfs sterk af. Ook zullen er positieve effecten voor de gezondheid en leefbaarheid in het algemeen zichtbaar zijn en komt er weer ruimte voor meer andere bedrijvigheid in Brabant. Tenslotte komt er ondersteuning voor boeren die het lastig vinden een omschakeling te maken, of moeten stoppen.

Voor meer informatie over de plannen, zie: http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/juni/samenhangend-pakket-maatr...

Reactie toevoegen

U bent hier