h

SP Brabant sterk tegen drugscriminaliteit

21 april 2017

SP Brabant sterk tegen drugscriminaliteit

De fractie van de SP in Noord Brabant heeft zich tijdens de bespreking van de perspectiefnota sterk gemaakt tegen de gevolgen van de productie van drugs.

De vele dumpingen van afval van drugsproductie in Brabant zijn de SP een doorn in het oog. Niet alleen zijn de gevolgen voor het milieu groot, maar ook de gevolgen voor burgers en bv. natuur-organisaties, die slachtoffer zijn doordat zo'n dumping toevallig op hun land is gedaan, zijn groot.

Omdat de compensatie vanuit het Rijk maar voorziet in vergoeding van 50% van de geleden schade, draait een toevallige terreineigenaar/beheerder op voor de andere helft.

Dit is voor de SP onaanvaardbaar.

De SP wil dan ook dat Gedeputeerde Staten er bij de landelijke overheid op aandringt dat deze compensatie gaat naar 100%.

Daarnaast wil de SP dat Gedeputeerde Staten er ook bij de landelijke overheid op aandringt om geld wat van criminelen wordt afgepakt ik het kader van de “pluk ze regeling” niet te laten verdwijnen in de algemene schatkist, maar te gebruiken om de criminaliteit en de vervuilende gevolgen daarvan te bestrijden.

Hiertoe stelde Roy de Jonge van de SP fractie een motie op die mede door de VVD, de PvdA, D66, Groen Links en het CDA werd ingediend.Gedeputeerde Van Den Hout stond hier positief tegenover en gaf aan dat deze beide dingen ook de wens van Gedeputeerde Staten zijn.

De SP diende verder samen met de VVD, de PvdA en het CDA een motie in die vraagt aan Gedeputeerde Staten om een lobby te starten richting de Tweede Kamer en het toekomstige kabinet om extra middelen in te zetten om de ondermijnende (drugs)criminaliteit in Brabant te bestrijden.

Ook deze motie leverde een positieve reactie van Gedeputeerde Van Den Hout op.

Reactie toevoegen

U bent hier