h

Provincie onderzoekt mogelijkheden tot invoeren ZZP scholingsvoucher

21 april 2017

Provincie onderzoekt mogelijkheden tot invoeren ZZP scholingsvoucher

Foto: SP

In Noord-Brabant zijn er circa 120.000 ZZP-ers. Deze mensen leveren een belangrijke bijdrage aan de Brabantse economie. Helaas leeft een substantieel deel van deze groep van een inkomen onder het sociaal wettelijk minimum. Daarnaast is er een grote groep noodgedwongen aan het werk als ZZP-er. Neem bijvoorbeeld de mensen die zijn ontslagen in de thuiszorg en bij PostNL en vervolgens weer als ZZP-er worden ingehuurd. De SP-fractie is van mening dat extra scholing een positieve bijdrage kan leveren aan het verwerven van nieuwe opdrachten en de kansen op de arbeidsmarkt.

In Amsterdam is wordt in samenwerking met de UVA reeds een pilot gehouden met een scholingsvoucher van €1000,- voor ZZP-ers, met een inkomen lager dan 120% van het Sociaal wettelijk minimum.

Vandaag heeft SP-statenlid Joep van Meel, tijdens de behandeling van de perspectiefnota in Provinciale Staten, een motie ingediend die het college oproept om de invoering van een dergelijke voucher op provinciaal niveau te onderzoeken. Gedeputeerde Pauli reageerde positief en de motie is met ruime meerderheid aangenomen in Provinciale Staten.  

 

Reactie toevoegen

U bent hier