h

Perspectiefnota: “We zijn er voor de mensen in Brabant”

21 april 2017

Perspectiefnota: “We zijn er voor de mensen in Brabant”

Vandaag wordt in de Provinciale Staten de Perspectiefnota besproken. Hierbij geven alle statenfracties aan waar zij het komende jaar graag meer of minder aandacht aan willen besteden. Nico Heijmans van de SP Statenfractie diende een flink aantal moties in onder andere over ZZP-ers, Q-koorts en de Taskforce tegen Drugs.

Het gaat goed met de economie, maar hoe zit het met de samenleving?

Het gaat beter met de economie in Brabant. De vraag die Heijmans daarbij stelde was of het ook goed gaat met de samenleving want volgens de SP is de economie geen doel maar een middel. “Wordt onze samenleving ook prettiger, wordt die toleranter, wordt die minder gestresst, wordt die fatsoenlijker, gaan we relaxter met elkaar om, afijn zo zou ik nog even door kunnen gaan, maar voor mij is het antwoord duidelijk: de samenleving wordt er niet prettiger op. Hoe we met elkaar omgaan op sociale media of in debat, hoe het aantal burn-outs toeneemt, hoe kort worden de lontjes, hoe tolerant zijn we ten aanzien van andere meningen en gedragingen, hoe empathisch zijn we nog naar mensen die in de verdrukking zijn gekomen?”

Voor een deel is dit volgens de SP het gevolg van de doorgeslagen flexibilisering die ervoor zorgt dat mensen een afnemend gevoel van bestaanszekerheid hebben en daarom wil de SP dat de provincie het voortouw neemt om die flexibilisering een halt toe te roepen. Zowel door intern weer mensen in vaste dienst te nemen als extern door de voorkeur te geven aan bedrijven die bereid zijn hun mensen een vaste baan te geven.

Scholingsvouchers voor ZZP-ers

Verder kwam de SP met het voorstel om te kijken of er voor ZZP- ers met een inkomen tot 120% van het minimumloon, vouchers voor bijscholing zouden kunnen komen. Deze groep heeft vaak niet de mogelijkheid om bijscholing te betalen, terwijl dat wel een manier zou kunnen zijn om hun inkomsten als ZZP-er wat te verhogen.  

Q-koorts

Ook diende de SP een motie in om te voorkomen dat er (tijdelijk) geen loket / steunpunt Q-koorts meer zou zijn. Heijmans: “Veel van ons hier hebben tijdens het Debat van het Zuiden, een fantastische prestatie van Omroep Brabant trouwens, de aanwezige politici horen zeggen dat zij begaan zijn met de mensen die de gevolgen van de Q-koorts ondervinden. Toch dreigt  in 2018 het loket/steunpunt van Q-support te verdwijnen. Al zou het maar tijdelijk verdwijnen, voor ons is dat onacceptabel en ik twijfel er eerlijk gezegd niet aan dat dit voor iedereen in deze staten geldt.”

‘Drugste’ provincie

“Brabant is de laatste maanden keer op keer in het nieuws als het gaat om drugsgerelateerde criminaliteit. Je zou haast zeggen dat we naast de slimste ook de “drugste” regio van de wereld zijn. “ zegt Heijmans. “Als provincie doen we al meer dan van ons gevraagd kan worden door middel van medefinanciering van de Taskforce. Die is succesvol, maar zou nog succesvoller kunnen zijn als die zou worden uitgebreid. Net als ten aanzien van Groningen en het gas zou je kunnen zeggen, als dit probleem in de Randstad zou spelen, dan had de overheid hier allang meer geld voor vrijgemaakt. Dus, kom op college, alles uit de kast voor uitbreiding van de Taskforce, maar dan wel met geld uit de juiste portemonnee, die van het Rijk.”

Hiermee samenhangend kwam de SP ook met een motie over de compensatie voor grondeigenaren die voor het opruimen van drugsafval dat op hun grond gedumpt wordt slechts 50%  van de kosten vergoed krijgen. “Zo worden zij eigenlijk nog eens extra slachtoffer van drugscriminelen dus een motie om bij de rijksoverheid te bepleiten dat grondeigenaren niet 50 maar 100% van de kosten vergoed krijgen. “

Verder vroeg de SP aandacht onder andere voor de gehandicaptensport, de DOE budgetten en koolstofopslag in organische materialen. Na verwachting zal de vergadering over de Perspectiefnota nog de hele dag duren.

Reactie toevoegen

U bent hier