h

CDA & PVV: sneu oppositie voeren !

4 april 2017

CDA & PVV: sneu oppositie voeren !

Oppositie voeren kun je op verschillende manieren doen.

Dat er ook een hele sneue manier is om dat te doen laten CDA en PVV duidelijk zien. Nadat Gedeputeerde Johan van den Hout in het programma "Kraak" van Omroep Brabant de vraag kreeg of boeren of drugsdumpingen het meest schadelijk zijn voor het milieu, gaf hij het antwoord dat niet zozeer de boeren, maar wel hun manier van bedrijfsvoering meer schade aan het milieu toebrengt. Het CDA en de PVV grepen dit direct aan om te proberen de Gedeputeerde onderuit te halen door te stellen dat hij de hele agrarische sector vergelijkt met criminelen.

Terwijl het antwoord van de Gedeputeerde juist heel correct en genuanceerd was. Feit is dat er door de uitstoot van bijvoorbeeld fosfaten, fijnstof en stikstof door boerenbedrijven meer schade ontstaat dan door de dumpingen van afval van drugsproductie.

Ook als je de milieuschade door drugsdumpingen vergelijkt met de uitstoot van kolencentrales of auto's, ligt het antwoord voor de hand: kolencentrales en auto's veroorzaken vele malen meer milieuschade.
Zeg je hierdoor dat autorijders criminelen zijn ? Of dat een kolencentrale tot de georganiseerde misdaad behoort?

Nee, natuurlijk niet! Dat snapt ieder weldenkend mens.

Maar, het CDA en de PVV willen dit duidelijk liever niet snappen.
Zij proberen liever een Gedeputeerde zwart te maken dan dat ze eerlijk zijn. Zij vinden het blijkbaar belangrijker om te proberen een Gedeputeerde een hak te zetten, dan dat ze meehelpen om de problemen die er zijn op te lossen.

Er is een constructieve manier van oppositie voeren, die waardevol is voor het bestuur van Brabant.
Er is ook een sneue manier van oppositie voeren die niets bijdraagt aan de oplossing van problemen, maar dit juist tegenwerkt.

CDA en PVV kiezen hier voor het laatste, de rol van de sneue oppositie. Daarmee brengen ze Brabant en de politiek schade toe.

Wij hopen dat CDA en PVV in gaan zien dat ze, in het belang van Brabant en de Brabanders, beter kunnen stoppen met het spelen van dit soort zure spelletjes en oprecht mee gaan werken om de problemen die er in Brabant zijn op te lossen !

Kritisch zijn ? Graag ! Daar staan wij bij de SP voor.

Maar, CDA en PVV, zullen we wel eerlijk blijven en het sneu oppositie voeren achter ons laten ?

Namens de fractie van de SP

Roy de Jonge

Reactie toevoegen

U bent hier