h

GS beantwoorden SP-vragen over onderzoeksopzet luchtzuivering in Eindhovense parkeergarages

17 maart 2017

GS beantwoorden SP-vragen over onderzoeksopzet luchtzuivering in Eindhovense parkeergarages

De SP heeft vragen gesteld over een onderzoek door de TU/e, dat beoogde om modelmatig in kaart te brengen wat de effecten op de fijn stof-uitstoot zouden zijn van het plaatsen van 0 of 99 of 594 ionisatie-luchtfilters in de 15 Eindhovense parkeergarages. Dat onderzoek is door de provincie betaald.
Voor het onderzoek werden fictief installaties van de firma ENS Technology uit Cuijk gebruikt. ENS assisteerde ook bij de onderzoeksopzet.
Voor de tekst van de vragen en een eerder bericht zie https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2017/02/studie-naar-luchtzuiverend-effect-filters-in-parkeergarages-leidt-vooralsnog-niet-tot .

Het gaat om een interessante vraagstelling die tot interessante uitkomsten zou kunnen leiden, als het onderzoek goed uitgevoerd was. Maar dat was het niet.
Het onderzoek ging uit van zeer zwakke Zuidoostelijke wind (ongeveer windkracht 0,5) en werd alleen uitgevoerd voor de fijn stof-soort PM10 .
Bij die uitgangspunten is het effect van de filters groot en komen er de mooiste plaatjes uit.  Dat is prima PR-materiaal voor de website van ENS, maar het lokale bestuur heeft er weinig aan omdat PM10 de component van de luchtvervuiling is, die voor de lokale overheid het moeilijkst te  beïnvloeden is, en omdat het gekozen weertype bijna nooit voor komt.

Door de gekozen opzet beantwoordt noch ontkent het onderzoek de vraag of de Eindhovense luchtkwaliteit verbetert als er 99 of 594 ionisatiefilters in Eindhovense parkeergarages geplaatst worden. Wel staat vast dat dat heel veel geld zou kosten.

Het GS-antwoord dd 20 februari klinkt niet erg blij.

OP de vraag of deze PPS-onderzoeksconstructie geleid heeft tot een ‘aanvaardbare balans’ tussen het publieke en private belang antwoorden GS dat ‘een dergelijk verkennend onderzoek nodig is voor het opstellen van een business case’. Maar dat was de vraag niet: de SP-vraag was niet of het nodig was, maar of het voldoende was voor het opstellen van een business case. Op die vraag kwam geen antwoord en de SP-fractie meent nog steeds dat er te weinig kennis ligt om een business case op te baseren.
Alleen het PR-beleid van de firma ENS heeft baat bij het onderzoek zoals het er nu ligt.
GS vinden het niet nodig om aanvullend onderzoek te laten doen.

ENS Technology gaat nu proberen een business case te ontwikkelen, dit samen met de TU/e en een aantal bedrijven in de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft de vraag gekregen om mee te doen – het antwoord op die vraag staat er niet duidelijk bij.
De provincie ‘volgt de ontwikkeling en de mogelijke pilot met belangstelling’.
In die pilot wordt dan misschien een echt filter in een parkeergarage geplaatst.

Als de gemeente Eindhoven mee gaat doen, doen ze er verstandig aan om de eis te stellen dat ook andere soorten luchtvervuiling (bijvoorbeeld PM2.5) in de business case worden meegenomen, en dat het onderzoek zo veel begincondities doorrekent, dat dit representatief wordt voor alle weersoorten over een heel jaar.

Reactie toevoegen

U bent hier