h

SP wil duidelijkheid over giftreinen

26 februari 2017

SP wil duidelijkheid over giftreinen

De afgelopen week bleek dat er langer giftreinen door Brabant blijven rijden. Omdat Duitsland achterloopt met werkzaamheden, kan de Betuwelijn niet gebruikt worden voor dit transport en wordt de Brabantroute gebruikt. Hierdoor loopt de Brabantse bevolking voor een langere tijd meer risico op een ramp.

Dat dit risico niet alleen theoretisch is, bleek op 4 mei 2013 wel in het Belgische Wetteren. De trein die hier ontspoorde bevatte o.a. 300 ton acrylonitril en 1,3-butadieen. Als gevolg van dit ongeval viel 1 dode, moesten ongeveer 400 mensen naar het ziekenhuis en werden zo'n 2000 mensen ëvacueerd.

In maart 2015 ontkwam Tilburg aan een ramp toen er een goederentrein op een passagierstrein botste. Toen lekte er ook butadieen. Dat de gevolgen van een dergelijk ongeluk ook nog vele malen groter kunnen zijn, is zeker.

Het transport van gevaarlijke stoffen door Brabant is vele Brabanders al jaren een doorn in het oog, door de risico's en door de overlast. Dit is van West-Brabant tot Oost-Brabant. Nadat vorig jaar bleek dat er veel meer treinen met gevaarlijke stoffen door Brabant rijden dan was afgesproken, blijkt nu dus dat deze treinen veel langer door Brabant zullen rijden dan was afgesproken.

Hier zijn al goede vragen over gesteld door de fractie van de PvdA en de fractie van de SP voegt daar de volgende vragen aan toe die door Roy de Jonge aan het college van Gedeputeerde Staten zijn gesteld:

  1. Wat is uw mening over het feit dat deze giftreinen langer door Brabant zullen blijven rijden ?

De afspraken over wat deze giftreinen vervoeren worden vaak geschonden, waardoor hulpdiensten dan niet eens weten met welke gevaarlijke stoffen zij te maken hebben, of dit niet snel te weten kunnen komen. Dit is levensgevaarlijk voor de hulpdiensten en de bevolking.

  1. Wat is de visie van het College hier op ?
  2. Kan het College aangeven wat deze feiten betekenen voor een eventuele uitvoering van het rampenplan ?
  3. Zijn er alternatieven voor de Brabantroute ? Zo ja, waarom worden deze niet gebruikt ? Zo nee, waarom niet ?
  4. Welke acties gaat het College ondernemen om het aantal transporten zoveel mogelijk te proberen te beperken gedurende (en indien nodig ook na) de werkzaamheden aan het Duitse spoor ?

Reactie toevoegen

U bent hier