h

Opinie: CDA helpt veehouders niet met misinformatie

19 december 2016

Opinie: CDA helpt veehouders niet met misinformatie

Een opinie is een opinie. Prima. Een mening mag je hebben en moet je kunnen ventileren. Dat het CDA de Brabantse plannen voor de veehouderij niet ziet zitten kan ik ze dan ook niet kwalijk nemen. Wat ik ze echter wél kwalijk neem is dat ze een stuk tekst schrijven dat bol staat van feitelijke onwaarheden. Dat heeft niks te maken met een mening ventileren, maar met het bewust creëren van ruis. En de provincie is dan oneerlijk?

We hebben in Nederland inderdaad zo’n 17 miljoen monden te voeden. Het is inderdaad een flinke opgave om dat goed te regelen. Duizenden boeren dragen hier aan bij, we mogen met zijn allen dankbaar zijn dat het voor ons zo vanzelfsprekend is dat de schappen in de supermarkten altijd gevuld zijn. Wat het CDA er echter niet bij vermeldt is dat 70% van het in Nederland geproduceerde vlees geëxporteerd wordt. Zeventig procent draagt dus niet direct bij aan het voeden van onze 17 miljoen monden. Het draagt wel bij aan de stank, verhoogd risico op ziektes, schade aan het milieu, enzovoort.

Nog zo eentje: het CDA noemt het naar voren halen van de deadline voor het nemen van maatregelen om de stallen minder stikstof uit te laten stoten, van 2028 naar 2020, onbetrouwbaar. Oja? In 2028 moeten wij voldoen aan de gestelde normen. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten, gaan we dat bij lange na niet halen. Al jaren blijft de neerslag van stikstof in onze natuurgebieden veel en veel te hoog. In de Peel bijvoorbeeld maar liefst zes keer de gestelde waarde.

Tegelijkertijd is in het convenant stikstof, dat met de sector en andere partners is opgesteld, opgenomen dat we tussentijds het beleid aan gaan passen wanneer de gestelde doelen niet gehaald lijken te gaan worden. Daarnaast zijn het ZLTO en andere convenantpartners in 2015 tijdens het jaarlijkse overleg al gewaarschuwd over mogelijke maatregelen. Ook dit jaar zijn er meerdere gesprekken geweest op bestuurlijk en ambtelijk niveau voordat Gedeputeerde Staten met haar plannen naar buiten kwam. Hoezo maatregelen als donderslag bij heldere hemel?

Verder gaat het enkel over stallen van vijftien jaar en ouder die niet voldoende maatregelen hebben genomen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Verouderde, en volgens de Rabobank afschreven stallen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er door het CDA wordt beweerd dat er geen inspraak of overleg zou zijn geweest.

Kennelijk doet het CDA tegenwoordig graag mee met de hype om misinformatie de wereld in te helpen. Jammer, want dit helpt een goede discussie over de toekomst van een gezonde veeteelt absoluut niet. En dat is de waarheid als een koe.

Maarten Everling is lid van de provinciale staten van Noord-Brabant voor de Socialistische Partij.

 

Reactie toevoegen

U bent hier