h

Statenfractie SP stelt vragen over weerstand gemeente en bewoners Oss met betrekking tot de komst van mestbewerker

29 november 2016

Statenfractie SP stelt vragen over weerstand gemeente en bewoners Oss met betrekking tot de komst van mestbewerker

Recent is bekend geworden dat de gemeente Oss alsnog bezwaar gaat maken tegen de komst van de mestbewerkingsinstallatie op bedrijventerrein Elzenburg[1]. Met name rond geur, verkeer en de afwezigheid van de MER heeft de gemeente kritiek. Niet alleen de gemeente heeft opmerkingen over deze zaken, maar ook buurtbewoners hebben onder andere deze zaken regelmatig aangekaart.

 

De Brabantse SP begrijpt de zorgen van de bewoners en het Osse gemeentebestuur. Het kan niet de bedoeling zijn dat er in en rond Oss stank- en verkeersoverlast gaat ontstaan door de komst van een mestbewerker.

 

De SP-fractie vindt het belangrijk dat de huidige stand van zaken voor iedereen zo helder mogelijk moet zijn en stelt daarom de volgende vragen:

 

  1. Klopt het dat het gemeentebestuur van Oss een aantal voorwaarden had gesteld voor de komst van de mestbewerker? Zo ja, wat waren deze voorwaarden volgens GS? Zo nee, hoe verklaart GS dan de opmerkingen van het gemeentebestuur hierover?
  2. Welke concrete acties en afspraken hebben Gedeputeerde Staten ondernomen en gemaakt om aan de bezwaren van het gemeentebestuur van Oss tegemoet te komen met betrekking tot geur en verkeer?
  3. Kan GS helder aangeven waarom er geen MER is, GS dit wel of niet nodig acht en welke acties zij hierop heeft ondernomen?
  4. Is GS voornemens om alsnog aan de gestelde voorwaarden tegemoet te komen? Zo ja, hoe en op welke termijn gaat GS actie ondernemen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn wanneer Oss haar bezwaren doorzet, al dan niet richting de rechter?

Reactie toevoegen

U bent hier