h

Eerste termijn Begroting SP: Maasveren, Sociale Veerkracht, energieweiden, voedselbanken en meer

11 november 2016

Eerste termijn Begroting SP: Maasveren, Sociale Veerkracht, energieweiden, voedselbanken en meer

Bij de begrotingsvergadering van de Provinciale Staten complimenteerde Nico Heijmans van de SP de provincie met het voeren van een gedegen links financieel beleid. “Het geld wordt niet verjubeld, maar met zicht op de toekomst verstandig besteed en niet aan rechtse hobby’s uitgegeven.”

Natuurlijk zijn er ook zorgen: de klimaatdoelstellingen en de nul-op-de meter woningen gaan veel te lang duren. Hoe gaat het college de 1000 nul-op-de-meter woningen in Brabant in 2017 halen?

Ook kwam de SP samen met VVD, CU en CDA, met een motie om te kijken hoe de Maasveren behouden kunnen blijven.

Daarnaast aandacht voor een overgangsregeling voor de netwerkorganisaties zoals de Vereniging van Kleine Kernen en BUS. Doordat de provincie op een andere manier subsidie gaat geven, komen deze organisaties in de problemen en dreigen zelfs helemaal te verdwijnen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van de nieuwe systematiek dus vandaar een amendement om per organisatie maatwerk te leveren en de overgang goed te laten verlopen.

De SP diende samen met de PvdA een amendement in om €150.000,- ter ondersteuning van de voedselbanken vrij te maken.

Op het gebied van ruimte kwam de SP met een motie om de risico’s voor de gezondheid van veeteelt, landbouw en industrie goed in kaart te brengen zodat er bij het beleid in de toekomst meer rekening gehouden kan worden.  

Het stimuleren van energieweiden op leegstaande en afgeschreven bedrijventerreinen is iets waar de SP al lang voor strijdt en dus ook daarover werd een motie ingediend.

Naar verwachting zal vanavond bekend worden of de moties en amendementen van de SP ook worden aangenomen

Reactie toevoegen

U bent hier