h

SP wil onderzoek oorzaak lek Eraspo

27 augustus 2016

SP wil onderzoek oorzaak lek Eraspo

Onlangs bleek dat de massale vissterfte in de Aa veroorzaakt werd door een lek bij het mestbewerkingsbedrijf Eraspo in Asten.[1] Waardoor het lek precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Het is volgens de SP van belang dat het duidelijk wordt waar het mis is gegaan. Het kan om menselijke fouten gaan, maar ook om fouten in de luchtwasser zelf gaan of zelfs nog andere oorzaken. Ten aanzien van de gevolgen voor het milieu en eventueel de volksgezondheid is het in ieder geval van belang dat dergelijke lekken niet meer kunnen gebeuren.

De fractie van SP gaat er vanuit dat GS de ontwikkelingen op de voet volgt, maar stelt nog de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten om het een en ander duidelijk te krijgen.

  1. In hoeverre is de provincie bevoegd gezag bij het mestbewerkingsbedrijf en wat is de exacte rol van de provincie in de afwikkeling?
  2. Vindt er een uitgebreid onderzoek plaats naar de oorzaak van het lek? Zo ja, speelt de provincie hier nog een rol in? Zo nee, waarom niet en is GS gelet op de gevolgen van het lek bereid om dit alsnog te onderzoeken?
  3. Is GS bereid om PS op de hoogte te houden van het verloop en resultaten van dit onderzoek? Wanneer kan PS meer informatie verwachten?
  4. Welke andere stappen zet GS om zo goed mogelijk te borgen dat dergelijke lekken niet meer plaats zullen vinden?

Reactie toevoegen

U bent hier