h

SP stelt vragen over ontwikkeling energiepark Heesch West

15 januari 2016

SP stelt vragen over ontwikkeling energiepark Heesch West

 

Uit het Brabants Dagblad van 9 december komt naar voren, dat de energiecoöperaties van Bernheze, Den Bosch en Oss een gezamenlijk plan gaan ontwikkelen om energie uit wind op te wekken op bedrijventerrein Heesch-West. Dat is 178 hectare.

Onze SP-fractie heeft al eens voorgesteld om een zonnepark te realiseren op Heesch –West.
Beide functies zijn goed te verenigen en daarnaast is onze fractie er groot voorstander van
om dergelijke initiatieven van onder af te stimuleren.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan uw college:

  1. Op dit moment staat nog steeds niet vast dat het bedrijventerrein voor de oorspronkelijke functie kan worden ingezet.
  2. Wat voor rol ziet het college voor de provincie m.b.t. tot de ontwikkeling van het terrein bij Heesh-West?
  3. Is het college bereid om vertegenwoordigers van de betreffende coöperaties, en van de betreffende gemeenten, op het provinciehuis uit te nodigen om te praten over de inrichting van het terrein, of van een deel daarvan, tot een energiepark waarop zowel wind- als zonne-energie een plaats krijgt? 

 

Reactie toevoegen

U bent hier