h

Provincie werkt mee aan ultrafijn stof onderzoek vliegveld Eindhoven, en dringt aan op ontzwaveling kerosine

6 januari 2016

Provincie werkt mee aan ultrafijn stof onderzoek vliegveld Eindhoven, en dringt aan op ontzwaveling kerosine

Het College van GS heeft op 15 december 2015 antwoord gegeven op vragen van SP-woordvoerder Willemieke Arts over (ultra)fijn stof rond vliegveld Eindhoven. GS willen meewerken aan verder onderzoek en zullen bij het Rijk aandringen op ontzwaveling van kerosine.

Immers, zo redeneren GS,  bij Schiphol leveren de vliegtuigen een UFS-bijdrage die te vergelijken valt met die van wegverkeer in binnenstedelijk gebied. De situatie rond vliegveld Eindhoven kan slechts door nader onderzoek worden vastgesteld. GS zullen daarom het ministerie van I&M vragen om Eindhoven te betrekken bij het toekomstige vervolgonderzoek van het RIVM. Verder wijzen GS op de beschikbaarheid van het Eindhovense AiREAS-systeem. GS bekijken later of dit extra geld mag kosten.

Ultrafijn stof ontstaat onder andere omdat kerosine zwavel bevat. Het is een soort rode diesel.  Deze vervuiling zou met technische middelen eenvoudig en goedkoop op te lossen zijn, maar daartoe zijn internationale afspraken nodig. GS zullen aan het Rijk laten weten de ontzwaveling van kerosine van groot belang voor leefbaarheid en milieu te vinden.

GS vinden het voorbarig om nu al scherpere technische toelatingseisen te stellen aan civiele vliegtuigen op Eindhoven Airport. Ze vinden nader onderzoek nodig of dat kan en zo ja, welke eisen. Defensie wordt uitgenodigd mee te doen aan gesprekken over dit onderwerp.  

GS verwijzen naar het nog op te richten uitvoeringsoverleg, zoals dat in het Aldersadvies vastgesteld is. De voorwaarden waaronder dit uitvoeringsoverleg zal gaan functioneren, worden nu vastgesteld.

Dit alles verklaren GS  (dd 15 december 2015) in antwoord op vragen van de SP (dd 27 november 2015) over de productie van ultrafijn stof (UFS) door de civiele en militaire straalmotoren op vliegveld Eindhoven. Eigen analyses van de SP, gebaseerd op het in september jl gepubliceerde  RIVM-onderzoek bij Schiphol, hadden aannemelijk gemaakt dat het vliegverkeer in dicht op de baan gelegen woongebieden als Wintelre, Zand-Oerle, Veldhoven-de Kelen en Eindhoven-Zandrijk tot fors hogere UFS-concentraties moest leiden.
Andere onderzoeken naar de luchtvervuiling door het vliegen komen tot vergelijkbare uitspraken.

zie ook: https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2015/11/sp-statenfractie-wil-minder-u...

Reactie toevoegen

U bent hier