h

Wijkraad Brouwhuis sluit convenant met Coppens Diervoeding

29 december 2015

Wijkraad Brouwhuis sluit convenant met Coppens Diervoeding

 

Eind 2014 zijn SP-fractievoorzitter Nico Heijmans en fractieondersteuner Bernard Gerard ingegaan op een gespreksverzoek van de Wijkraad Brouwhuis (Helmond). Het ging over de veelvuldige stank van de fabrieken op het aangrenzende industrieterrein BZOB. Veel bewoners werden er gek van.
Bovendien had een van die bedrijven, Coppens Diervoeding, illegaal zijn productie vergroot en was dit bedrijf in procedure voor een vergunning die de productie legaal zou verdubbelen.
Daarnaast stinken de mestverwerker Ferm-O-Feed en de varkensslachterij Van Rooi Meat.
De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor deze ondernemingen.

Na het bezoek heeft Bernard Gerard de contacten onderhouden, met de ODZOB gepraat en onder andere advies gegeven inzake de lopende vergunningaanvraag van Coppens. De PS-fractie heeft met SP-gedeputeerde Van den Hout over het onderwerp gesproken.
Daarnaast heeft uiteraard de Wijkraad zelf ook heel veel werk verzet.

Uiteindelijk heeft de som van alle inspanningen op twee vlakken resultaat gehad.
1) Uit de definitieve beschikking blijkt dat Coppens meer anti-stank investeringen doet dan wettelijk verplicht is. Op de vierde (nieuwe) productielijn wordt een overgedimensioneerde koude oxidatie-inrichting gezet, die tegelijk ook ruimte biedt aan één van de drie oude productielijnen. Voor de meest stinkende pakketten wordt dit voorgeschreven.
De schoorsteen wordt verhoogd tot 65m.

Coppens is zelf vol vertrouwen dat het leed nu geleden is en heeft aangeboden om, mocht blijken dat het toch te hard stinkt, de overblijvende drie productielijnen binnen een jaar ook via de anti-stankinrichting te laten lopen. Dat zou €150.000 per jaar kosten – niet schokkend veel overigens. Best Beschikbare Technieken (BBT) zijn in praktijk vaak Best Betaalbare Technieken.
Maar goed, dit aanbod is vastgelegd in een convenant tussen Coppens enerzijds en de Wijkraad en de gemeente Helmond anderzijds. De vergunningsaanvraag en het convenant-aanbod tonen goede wil en bij een dergelijk bedrijf, waarin de dagelijks bedrijfsvoering niet tot drie decimalen achter de komma vast te leggen is, is dat wat ook waard.
De praktijk moet het nu leren.

2) De gemeente Helmond gaat een eigen geurbeleid ontwikkelen. “Wij mogen als gemeente eigen eisen stellen” aldus Groen Links-wethouder Paul Smeulders “alleen doen niet veel gemeenten dat.” Kern van het nieuwe beleid is een anti-geurcumulatiebeding voor nieuwe bedrijven op het BZOB-terrein.
Dat vraagt om medewerking van de provincie, want die is, zoals gezegd, bevoegd gezag van de belangrijkste stinkerds. Het zit in de portefeuille van SP-gedeputeerde Van den Hout.
De provincie vindt het prima en heeft een kwart miljoen subsidie verstrekt om de Helmondse geurellende te bestrijden.

 

Reactie toevoegen

U bent hier