h

Opinie: Hoe 14% duurzame energie in Brabant in 2020 haalbaar is

15 december 2015

Opinie: Hoe 14% duurzame energie in Brabant in 2020 haalbaar is

In september 2013 hebben instellingen (werkgevers, vakbonden, overheid, milieuorganisaties) het Nederland Energie Akkoord getekend. Ook de provincies. Daarna heeft de provincie Noord-Brabant ook het Brabants Energie Akkoord ondersteund. Dat ligt ten grondslag aan het huidige coalitieakkoord.

De uitvoeringsdiscussie echter verloopt chaotisch. Technische, economische en politiek-filosofische argumenten raken verward, evenals het verschil tussen besparing en opwekking. Dat  schaadt de dringend nodige vooruitgang.

Volgens ondergetekenden komt dat vooral omdat er geen rangorde in de argumenten aangebracht wordt en omdat bruikbare kwantitatieve targets nog ontbreken. Dat leidt tot schimmige betogen waarin percentages op percentages gestapeld worden en ondertussen fouten gemaakt.
Het is beter, en bovendien zeer veel simpeler, om energiebudgetten te noemen met concrete getallen in de gangbare maat PetaJoule (PJ). Eén PetaJoule is de energie in 23 miljoen kg ruwe olie (acht standaard binnenvaarttankers). Onze prioriteit is op de eerste plaats technisch.
De vragen zijn dan simpel: wat verbruikt Brabant nu? Waar moet Brabant in 2020 uitkomen op basis van het Energieakkoord? Wat verbruikt Brabant in 2020 op basis van Business as usual? Conclusie: wat er gebeuren moet om het verschil op te lossen?

Hierbij nemen we aan dat de inverdieneffecten, de SDE+subsidie en het provinciale energiefonds afdoende zijn, en kijken we nu niet naar de maatschappelijke vormgeving van de energieopwekking.

Wat verbruikt Brabant nu?
Het CBS geeft geen energiecijfers per provincie. Die zijn echter in redelijke benadering te schatten op basis van de bevolkingsomvang, zijnde 15% van Nederland. Zodoende werd er in Brabant in 2014 verbruikt 488PJ, grotendeels in de vorm van fossiele energie.  Daarvan ging 97PJ in producten zitten (zoals plastic) en 66PJ ongebruikt geloosd. Netto werd er dus in 2014 afgeleverd 325PJ. Die hoeveelheid dient hier verder als berekeningsgrondslag.

Waar moet Brabant zijn in 2020?
Het Energieakkoord eist dat er zes jaar lang jaarlijks 1,5% bespaard wordt, en dat van wat overblijft 14% duurzaam wordt opgewekt. Eenvoudig rekenwerk leert  dat de besparingstaak tot 2020 29PJ is, dat 296PJ overblijft en dat daarvan 41,4PJ duurzaam moet zijn.
Wij behandelen hier alleen de opwekking van die 41,4PJ.

Waar komt Brabant in 2020 uit op basis van Business As Usual?
Wij maken de volgende keuzes:
1) Voor zonnestroom op woningdaken zijn de Brabantse cijfers van Sungevity gebruikt. Het daar genoemde maximum van 6,5PJ is in 2020 voor driekwart ingezet.
De totale dakoppervlakte op nutsgebouwen is de helft van die op woningen
2) Windenergie op het land: het bestaande Brabantse 470MW-programma is af
3) Windenergie op zee einde 2019 wordt voor 15% aan Brabant toegekend
4) Energiehoeveelheden worden gebaseerd op CBS- en Compendiumcijfers
5) Meerjarige trends daarin worden doorgetrokken

Het resultaat is dan dat Brabant in 2020 30,9PJ  duurzaam opwekt. Dit getal bestaat uit zonnepanelen op woningen en nutsgebouwen, zonneboilers, wind op land en zee, bodem- en buitenluchtwarmte via warmtepompen, geothermie en centrale warmtelevering, en vooral biomassa.

Waarschijnlijk is in Brabant nu ongeveer 22PJ van die 30,9PJ al ingevuld.

Hoe krijgt Brabant het gat van 10,5PJ tussen realiteit en ambitie opgevuld?
Business as usual schiet dus 10,5PJ tekort. Ergo is dat de target van het nieuwe provinciale opwekkingsbeleid.
Wij  hanteren nu de volgende overwegingen:
1)  de daken liggen al grotendeels vol.
2)  voor veel meer windenergie is weinig ruimte en draagvlak
3)  bodem- en buitenluchtwarmtepompen stuiten technische bezwaren
4)  de meeste biomassa wordt al gebruikt, behalve mestvergisting (die op papier veel energie kan opleveren)
5)  geothermie is in Brabant nog onontwikkeld
6)  er wordt veel warmte weggegooid
7)  er ligt rond de 10 a 20km2 incourante bodem (vuilstorten, ongebruikte molensteen-industrieterreinen, vliegvelden, geluidsschermen) waarvan een flink deel  plaats biedt aan zonnepanelen.

Voorstel t.b.v. de provinciale politiek:
De provincie zet zich in voor (doeljaar 2020)
a)  5PJ uit zonneparken.  Met  genoemde incourante terreinen komen we een heel eind.
b)  2PJ extra uit afvalwarmte, met aandacht voor de belangen van afnemers van de stadsverwarming
c)  2PJ extra uit geothermie
d)  2PJ uit mestvergisting. Daarvoor is voldoende covergistingsmateriaal aanwezig en het vraagt ongeveer om de stalmest van 5% van de  Brabantse dieren
e)  GS gaan niet zitten afwachten tot de initiatieven zich melden, maar werken  outreachend

Onze analyse is zeker niet precies, maar we hebben er vertrouwen in dat de cijfers zo robuust zijn dat het voor de uiteindelijke keuzes weinig uitmaakt.

Voor de onderbouwing  zie http://www.bjmgerard.nl/?p=1934

Joep van Meel    SP-woordvoerder energie in Provinciale Staten

Bernard Gerard          SP-fractiemedewerker

Reacties

Geachte m.,
In reactie op pagina 13 ED dd 31-12-2015 en de energiediscussie met Joep van Meel en Bernard Gerard, vallen mij enkele zaken op tw:

We hebben het over Brabant en men spreekt over "Watl verbruikt nu"? Dat moet m.i. zijn Wat verbruikt Brabant NOU (eigenlijk)? Nu en nou is niet hetzelfde.Waarom gebruik je "ondertussen" als je ook met het veel kortere "intussen", af kunt. Dan nog vind ik niets terug van mijn aan de SP (NL) ingestuurd enrgieplan. In Oktober en November 2015 volledig plan ingestuurd dat men zou bestuderen en waar met kennelijk niets mee gedaan heeft.
Je moet met opwekken van stroom en warmte voor woningen juist zelf opwekken via eigen daken. Electriciteit 20kwu opslaan in zeezoutaccu (uitgevonden) want hierdoor voorkom je juist enorme piekbelastingen op het NET. De regering gaat dan ipv betaling in 2020 boete of belasting opleggen en dat moet niet.
Warmte die je met zonneCOLLECTOREN opwekt moet je opslaan in 40.000m3 waterzak in kruipruimte en kelders of nog te graven kuilen voor die zak. Geothermische energie kost a/ heel veel €'s en blijft ivm enorme pompen en naverwarming Veel electrische energie vragen.Bovendien niet vrij van dichtslibben, aardschokken, veel onderhoud en piramide hiërarchie belonings en personeel stelsel. Wat dat kost? Als alle woningen hiertoe overgaan en dat is zeker 60% heb je 1/6 van de totale energie gedekt. De 5/6 die volgt voor bedrijven en kantoren komt ook voor verwarming in aanmerking met die warmwaterzakken en verder moet dat komen uit benutten van alle stuwen,en sluizen in beken, kanalen en rivieren, dat levrt samen 2500 MW/u/jaar op 2 x de Amercentrale. De rest komt uit altijd aanwezige bronnen, Neeltje Jans, Zeesluizen,Golf en getijdenwaterkracht. De windenergie hebben we al.
Kortom het hele plan inclusief financiering en opbrengst is gestuurd naar SP. Dus uw verhaal bevreemd me. Oja, electrisch rijden massaal zal moeilijk worden ivm warmte en verlichting in Winter en bovendien, om 100km/u te rijden gedurende 1 uur heb je inclusief optrekken ca 25 KW/u nodig x 7miljoen auto's Mamma Mia!
Oja, ik denk dat uw Nederlans uit 't Westen komt.

Succes het is goed bedoelt, maar Brabant en haar taalgebruik gaat me aan 't hart en dat verwatert zo enorm.

Groeten,
Joop.. ,

Reactie toevoegen

U bent hier