h

Bidboek Z.O. Brabant goed ontvangen

30 november 2015

Bidboek Z.O. Brabant goed ontvangen

Foto: Provincie Noord-Brabant / brabant.nl

In zeer korte tijd heeft de provincie samen met de regio Z.O.Brabant alternatieve plannen voor het wegvallen van de Ruit om Eindhoven op papier gekregen. Dit zgn. “Bidboek” is inmiddels aan de minister aangeboden  en ook door de Kamer zeer positief ontvangen. Naast de snelle(re) aanpak van de A58, A67 en de A2 bevat het Bidboek ook grootschalige toepassing van ITS-Smart Mobility maatregelen in de regio.

De SPfractie is zeer tevreden over de manier waarop de gedeputeerde samen met de gemeentes en andere organisaties in Zuid-Nederland tot een plan is gekomen. Er moet wél naast de focus op de grote snelwegen nog een aanpak komen voor knelpunten op de regionale snelwegen (N279 en A270), openbaar vervoer, fietsverkeer en de spits m.n. bij de toegangswegen/ randwegen van de grotere gemeentes. We gaan er van uit dat de plannen voor de gebiedsontwikkeling ook aangepast en verder uitgewerkt worden. Er is dus nog wel werk aan de winkel, maar het goede en hoopvolle begin is er.

Reactie toevoegen

U bent hier