h

SP Hoogstwaarschijnlijk toch in provinciebestuur Brabant

8 mei 2015

SP Hoogstwaarschijnlijk toch in provinciebestuur Brabant

In Noord-Brabant zijn de onderhandelaars van de SP het eens geworden met hun collega’s van de VVD, PvdA en D66 over de vorming van een nieuw provinciebestuur. De SP gaat hoogstwaarschijnlijk deelnemen aan een tweede termijn in het provinciebestuur van Brabant. Namens de SP gaan Johan van den Hout en Henri Swinkels plaatsnemen in het college van Gedeputeerde Staten. Morgen kunnen de SP-leden zich uitspreken over het akkoord. 

 

Johan van den Hout was in de vorige bestuursperiode gedeputeerde voor SP Brabant op de portefeuilles Ecologie en handhaving. En met succes, onze Brabantse SP-gedeputeerde, werd door natuurmonumenten in 2014 zelfs verkozen tot groenste politicus van het jaar omdat Brabant de afgelopen vier jaar op een bijzondere manier werkte aan de verbetering van de natuur. Johan van den hout was eerder twee jaar wethouder in de gemeente Tilburg en werkte o.a. op het wetenschappelijk bureau van de SP. Johan van den Hout is opnieuw beoogd gedeputeerde Natuur, Milieu en Handhaving.

Henri Swinkels is op 25 oktober 1963 geboren in Vught, waar hij nu nog woont. Hij studeerde in 1987 af aan de Universiteit van Utrecht als evolutiebioloog. In zijn diensttijd sloot hij zich aan bij de Vereniging van Dienstplichtig Militairen (VVDM). Het was zijn kennismaking met vakbondswerk dat vervolgens een groot deel van zijn carrière heeft bepaald. Eerst als opleider/trainer bij het scholingsinstituut van de FNV, daarna bijna 15 jaar als opleidingscoördinator voor de Nederlandse Politiebond.

Vanaf januari 2014 verruilde Henri de vakbeweging voor de Tweede Kamerfractie van de SP waar hij fractiemedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd. In het voorjaar van 2014 was hij kortstondig Tweede Kamerlid ter vervanging van Renske Leijten wegens zwangerschapsverlof. Henri Swinkels is de beoogd gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur.

De andere kandidaat-gedeputeerden
zijn Bert Pauli en Christophe van der Maat (VVD), Anne-Marie Spierings (D66) en Erik van Merrienboer
(PvdA).

Reacties

Grote klasse! De SP heeft zich naar de kiezer geloofwaardig gehouden (zich de Ruit niet in de maag laten splitsen door met CDA en VVD verder te gaan), maar juist de kans gegrepen om Brabant beter te maken door over de eigen schaduw heen te stappen en PvdA en D66 mee te nemen en eindelijk de boerenlobby (CDA) los te weken van het bestuur . Het vergt moed om niet de voor de hand liggende combinatie te kiezen, maar in het belang van de provincie verder te zoeken naar partners. De SP, heeft die moed getoond, en dit geldt ook voor de VVD. Elkaar wat blijven gunnen aan alle zijden is nu belangrijk om het bestuur tot een succes te maken. Complimenten voor de SP-onderhandelaars/-fractie. Succes!

Reactie toevoegen

U bent hier