h

Coalitieonderhandelingen afgebroken

21 april 2015

Coalitieonderhandelingen afgebroken

Dinsdagmiddag 21 april besloot formateur Swinkels zijn opdracht om tot een coalitie te komen met CDA, VVD en SP terug te geven. Hij constateerde dat er onoverbrugbare verschillen van mening waren ten aanzien van de Ruit om Eindhoven.

Als SP zijn wij van mening dat de verkiezingsuitslag laat zien dat er geen politieke meerderheid in Provinciale Staten is om te komen tot de aanleg van de complete ruit, dat er in de regio absoluut geen draagvlak is voor aanleg van de complete Ruit, dat de rijksoverheid niet meer bereid is te investeren in die Ruit en dat het om een enorm bedrag gaat. Met name de oost-west verbinding door het Dommeldal is voor ons een onacceptabel onderdeel.

Op grond van deze feiten zouden er dan ook geen voorbereidingen moeten worden getroffen om die weg door het Dommeldal in de toekomst aan te leggen. CDA en VVD staan op het standpunt dat het bedrag voor de aanleg van de oost-westverbinding(enige honderden miljoenen) gereserveerd moeten blijven, dat er in de komende periode gewerkt moet worden aan een provinciaal inpassingsplan voor de oost-westverbinding, dat er onderzoek gedaan moet worden naar de voorkeur voor een brug of een (tol)tunnel door/over het Dommeldal en dat het stuk N279 tussen Gemert en Asten in 2x2 rijstroken moet worden uitgevoerd. Dit laatste is volgens de SP alleen nodig als je uitgaat van de aanleg van de oost-westverbinding.

Als SP willen wij eerst volledig inzetten op het verhelpen van allerlei lokale knelpunten, stevig investeren in HOV, de fiets(verbindingen), modal shift en smart mobility. Als je daar echt werk van maakt zal die hele weg door het Dommeldal overbodig blijken. Maar om tegelijkertijd al alles te gaan voorbereiden om toch de aanleg van een weg door het Dommeldal mogelijk te maken is voor de SP niet geloofwaardig.

Reacties

De sp moet het initiatief nemen voor de vorming van een brede coalitie zonder pvv, cda en vvd. Complimenten voor de opstelling van de sp!!!!

Goed gemotiveerd. Goed standpunt.

Inhoudelijk én politiek mee eens! Besturen is mooi, maar op enigerlei manier andermaal meegaan met een irreële politiek (er is immers geen meerderheid meer voor de ruit) zou de SP niet kunnen verkopen. Wijs besluit dus.
Nu hoeft echter niet bij de pakken neergezeten te worden. Probeer met PvdA en D66 een voor VVD danwel CDA aantrekkelijk alternatief te construeren. Succes!

Al of niet afhankelijk van de totstandkoming van de oost-westverbinding de N 279 dient niet verbreed te worden.Deze weg loopt in Helmond nu al 20-50 meter achter een aantal woonhuizen.De uitstoot van NO-verbindingen bedraagt nu al 33-37 ppm ( norm is max.40) Er is dus nu al sprake van een ongezonde situatie.Welzijn van burgers is in geding.Welzijn dient boven economisch belang te gaan.

Inderdaad SP moet nu het initiatief nemen, hopelijk houden Pvda. En D66 hun poot stijf wat betreft de Ruit en zal VVD de opdracht terug moeten geven. ik wacht met spanning af.

Reactie toevoegen

U bent hier