h

De natuur is er voor iedereen! Van provinciaal beleid naar burgerinitiatief.

1 maart 2015

De natuur is er voor iedereen! Van provinciaal beleid naar burgerinitiatief.

Foto: SP

Zaterdag 28 februari was SP Noord-Brabant in het kader van de provinciale in Bosvreugd te Tilburg waar de (aspirant) Statenleden werden onthaald door Fráncy van Iersel (statenlid SP ecologie en handhaving.)

“Vier jaar geleden kwam de SP voor het eerst in het provinciebestuur in Noord-Brabant en werden de eerste plannen gemaakt om ruim 400 miljoen euro te investeren in de natuur. Het realiseren van de EHS( ecologische hoofdstructuur) is momenteel in volle gang. Zelfs in Tilburg zijn de eerste zwijntjes gesignaleerd. Een goed moment om eens te kijken naar de successen van dit natuurbeleid en de kansen voor bijvoorbeeld het Stadsbos013 in Tilburg.”

Natuurbeleid provincie Noord-Brabant Johan van den Hout, SP gedeputeerde en verkozen in 2014 tot de groenste politicus: “Toen de SP  vier jaar deelnamen in de coalitie samen met de VVD en het CDA kregen we meteen te maken met de bezuinigingen vanuit de landelijke politiek. Ondanks dat Bleeker(CDA) de helft van het natuurbudget wegbezuinigde maakt de provincie  Noord-Brabant de Ecologische hoofdstructuur af”. De samenwerking in het Brabantse natuurbeleid is uniek; natuurorganisaties, terreinbeheerders, waterschappen en agrariërs hebben het voor elkaar gekregen om samen het natuurbeleid in te vullen. Anders dan voorheen waar de provincie vanuit de hoge toren in Den Bosch stukken grond op kocht maar hier vervolgens weinig mee deed.

Het is dan ook belangrijk om bij gebiedsontwikkeling mensen te blijven betrekken. De provincie moet zich beperken tot het uitzetten van een visie in hoofdlijnen en het vervolgens aan het veld over laten. Bijvoorbeeld doormiddel van burgerinitiatieven.  Met alleen een tekentafelcultuur vanuit Den Bosch is het moeilijk om draagvlak creëren.  Daarom moet je mensen het vertrouwen geven, alleen een externe commissie kijkt naar het geld, verder blijft de provincie van de initiatieven af. “Opvoeden is loslaten” aldus Van den Hout. Natuurlijk kijken wij bij de honderden aanvragen die binnen komen bij Landschap van Allure naar de invulling. Als provincie willen wij natuurprojecten subsidiëren waar de Brabanders over 30 jaar ook nog zichtbaar van kunnen genieten.

Het is niet lastig om goede initiatieven te vinden waar mensen zelf al mee bezig zijn, neem bijvoorbeeld het groenbedrijf van de maand, vorige week was Van den Hout bij een Boomkwekerij die geen gif en kunstmest gebruikt en niet werkt met kassen. Dit is uniek en hij is als boomkweker een echte pionier. Deze ondernemer is iemand die in de toekomst op een duurzame manier kan overleven, de consument is zich steeds bewuster van wat goed en slecht is voor de natuur en het milieu. Het is volgens van den Hout dan ook niet zo dat economie en natuur niet kunnen samengaan. Natuurorganisaties en het bedrijfsleven trekken steeds vaker samen op, dit creëert ook werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

Foto: SP

Stadsbos013 (Groene Woud) Mario Jacobs wethouder G.L (Groen, natuur en landschap)  in Tilburg vult Van den Hout aan “juist de combinatie van natuur en  economie is ook in Tilburg zichtbaar, van horeca tot struisvogelboerderij. Je kan het zo gek niet bedenken”.  Het is ook het bekend maken van de verschillende initiatieven onder de mensen, daar ligt nog een uitdaging aldus Jacobs. Het is een deel ‘branding’ maar  ook dat er echt iets is en gebeurt. Een mooi voorbeeld is het Stadsbos013 in Tilburg. Samen de natuur openstellen en bewust gebruik maken in verbinding met de economie, de stad en het individu.

Foto: SP

Paul  van Hoesel, strateeg Ruimte van de gemeente Tilburg vertelt dat het Stadsbos nog enorme mogelijkheden heeft. Het stadsbos is groter dan het Amsterdamse Bos, heeft unieke kenmerken als groot wild, drijflanen en drassige gebieden en heeft een grote verscheidenheid aan landschapselementen. De uitdaging is om het gebied toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Door het stimuleren van vrijetijdsactiviteiten als een wandelbos, speelbos, horeca, natuurontwikkeling en door het bos fysiek ook toegankelijker te maken (wandel-fietspaden en door het weghalen van hekken). Hoogste tijd om het Stadsbos een permanente plek te geven in het hoofd en hart van de Tilburgers.

Foto: SP

Burgerinitiatief het groei lokaal School zonder muren Één van de initiatieven is het Groei Lokaal School zonder muren. Astrid Huijbregts (initiatiefneemster): “Het Groei Lokaal School zonder muren is een ontmoetingsplaats waar kinderen in de natuur les kunnen krijgen, en dan niet een half uurtje maar een hele dag”. Bijna elke school in Tilburg doet mee. Je kan denken aan rekenen en Engels in het bos maar ook sport, spel en beweging. Daarnaast is er ook ruimte voor kunst en creativiteit, Roel Sloot is kunstenaar en werkt samen met Astrid mee aan het Groei Lokaal School zonder muren. De activiteiten vinden momenteel plaats op het MOB-complex in Tilburg. (Een oud militair terrein door de provincie beschikbaar gesteld voor het initiatief tot 1 november 2015). De gemeente heeft besloten om er geen bebouwing neer te zetten maar ruimte te maken voor het initiatief. Momenteel zoekt het Groei Lokaal School zonder muren naar mogelijkheden om hun activiteiten verder uit te breiden en hopen zij dat het Groeilolaak School zonder muren op het MOB terrein kan blijven.

Na afloop maakte de SP-Statenfractie  onder leiding van Paul van Hoesel een wandeling door het bosgebied zodat er niet alleen over de natuur gesproken wordt maar ook beleefd wordt!

Reactie toevoegen

U bent hier