h

SP stelt vragen over ochtendvluchten op Eindhoven Airport

10 februari 2015

SP stelt vragen over ochtendvluchten op Eindhoven Airport

De provincie Noord-Brabant is mede-eigenaar van Eindhoven Airport en prominent lid van de Alderstafel. De SP gaat er dan ook van uit dat de provincie zich betrokken voelt bij gevoelige kwesties. Daartoe behoren, zoals algemeen bekend, de openingstijden.

Op zondag 11 januari, vloog vlucht TRA36H (een Boeing 737-800) van Transavia om 07.45uur iets ten Westen van Veldhoven. Het vliegtuig was kort daarvoor opgestegen op Eindhoven Airport. Deze vlucht vindt wekelijks plaats.

Nu zou op 31 december 2014 de oude Regionale Overeenkomst aflopen, die o.a. extra bepalingen bevatte m.b.t. de openingstijden. Hieronder de bepaling dat er op zaterdag en zondag niet voor 08.00 uur gevlogen wordt.
Deze aanvullende bepaling is bij het “afkopen” van de Regionale Overeenkomst als een “verrijking” toegevoegd aan het Aldersadvies.

Als gevolg van de actie Geen Vluchten Na Elven heeft staatssecretaris Mansveld toegezegd deze “verrijkingsbepalingen” toe te voegen aan de evaluatie van de eerste fase  van de Alderstafel. Er wordt dus serieus over gepraat.

Intussen is het Luchthavenbesluit van kracht geworden, met een daarbij passende medegebruiksvergunning 2015, waarin als openingstijd op zaterdag en zondag 07.00 uur is opgenomen (althans voor vaste lijnvluchten).
De gesprekken aan de Alderstafel hebben nog niet tot een definitieve uitkomst geleid. Inzet namens de omwonenden van die gesprekken is onder meer dat er in het weekend niet voor 08.00 uur gevlogen wordt. Het zou naar de mening van de SP passend zijn om met vluchten op zaterdag en zondag voor 08.00 uur te wachten op zijn minst tot de Alderstafel tot een uitspraak gekomen is. De SP vindt zelfs een zaak van elementair fatsoen.  Door te handelen alsof de evaluatie al af is en geëindigd met de voor hem wenselijke uitkomst, bevestigt de directeur van het vliegveld het bij omwonenden wijd verspreide gevoelen dat de evaluatie van de eerste fase van de groei van Eindhoven Airport een farce is waarvan de uitkomst al van tevoren vast staat.

  1. Is uw College bekend met deze wijdverbreide gevoelens?
  2. Is uw College, met de SP, van mening dat het vervroegen van  de openingstijden op zaterdag en zondag tot 07.00 uur gezien moet worden als een minachting van het proces aan de Alderstafel?
  3. Is uw College, met de SP, van mening dat de evaluatie van de groei in de eerste fase van Eindhoven Airport een serieuze zaak moet zijn, waarvan de uitkomst niet al bij voorbaat als bekend moet worden verondersteld?
  4. Zo nee, waarom niet?
    Zo ja, is uw College dan bereid haar standpunt met verve aan de Alderstafel uit te dragen?

Reacties

In de ruimtelijke ordeningsprocedures trekt de provincie regelmatig de grote broek aan om gemeenten de les te lezen. Kan het zijn dat dit onderwerp dezelfde aandacht krijgt van 'de provincie'?
Mogen we deze steun dan ook gebruiken in de campagne...of....?

Reactie toevoegen

U bent hier