h

Jansen Recycling heeft vergunning voor TAG-verbrander aangevraagd.

2 februari 2015

Jansen Recycling heeft vergunning voor TAG-verbrander aangevraagd.

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 27 januari 2015 antwoord gegeven op vragen van PS-lid Willemieke  Arts (SP) over de opslag en de milieuvergunning van Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) bij Jansen Recycling aan de Kanaaldijk in Son en Breugel.

Uit de beantwoording blijkt dat A. Jansen BV op 3 november 2014 een vergunning aangevraagd  heeft voor een thermische reinigingsinstallatie. Thermisch reinigen is in praktijk verbranden. Deze aanvraag is nu in behandeling. De provincie heeft dit nog niet gepubliceerd.
Deze aanvraag is de eerste stap in een proces dat er toe kan leiden dat er een begin gemaakt wordt met de verwerking van de ongeveer 500.000 ton TAG, die er nu ligt. Op dit moment valt voor buitenstaanders nog niet te beoordelen hoe groot de capaciteit van de reinigingsinstallatie is (als deze vergund wordt)  en hoe die zich verhoudt tot de jaarlijkse aanvoer van nieuw TAG. Ook de milieuaspecten zijn voor buitenstaanders nu nog niet te beoordelen.
De financiële risico’s die de provincie loopt, mocht Jansen BV niet binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, zijn nog niet beoordeelbaar.

GS zeggen dat voor “alleen in Nederland plaatsvindende transporten” de afvalstoffen-boekhouding compleet is, omdat deze aan- en afvoer gemeld moet zijn bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
De export van TAG, als dit volgens de Europese regels geen afval is, kan niet worden geblokkeerd, ook niet als het TAG volgens de Nederlandse regels wel afval is. Europese regelgeving gaat hier boven Nederlandse.
Wel is het College van GS het met de SP eens dat contracten moeten worden nagekomen. De SP leest hier dat het materiaal inderdaad thermisch gereinigd moet worden, als er in het verleden TAG aangeleverd is voor thermische reiniging en als daarvoor aan Jansen BV betaald is. De SP meent dat export van TAG vanaf de bestaande berg naar de EU dus onmogelijk is.

GS hebben geen zicht op de financiële verhoudingen binnen de holding Jansen BV, waarvan Jansen Recycling een onderdeel is.

In de bijlage hieronder is de volledige beantwoording te vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier