h

Gehandicaptensport: rondetafelgesprek tijdens de campagneaftrap SP Brabant

23 februari 2015

Gehandicaptensport: rondetafelgesprek tijdens de campagneaftrap SP Brabant

Foto: SP

Op 21 februari heeft de SP Brabant haar campagne afgetrapt in het teken van breedte- en gehandicaptensport met als afsluiter een rondetafelgesprek. Dit gesprek werd gevoerd tussen Stichting Amputatievoetbal Nederland en Nico Heijmans (fractievoorzitter SP Noord-Brabant), Bianca van Kaathoven (SP wethouder Eindhoven) en Henk van Gerven (SP Tweede Kamerlid). Volgens SP Brabant is er te weinig aandacht voor breedte- en gehandicaptensport en moeten deze voorrang krijgen op topsport. Dat gehandicaptensport soms niet erkend wordt, werd pijnlijk duidelijk tijdens het rondetafelgesprek.


Het gesprek startte met het verhaal van amputatievoetbaltrainer Adri van Lingen over het belang van gehandicaptensport, de problemen die er mee gepaard gaan en mogelijke oplossingen. Adri vertelde dat gehandicaptensport van belang is voor het zelfvertrouwen van invaliden en het zorgt voor sociale ontwikkeling en netwerken. Zo ziet hij bij het amputatievoetbalteam dat de voetballers elkaar ondersteunen: ze maken elkaar sterk! Daarnaast zijn een hoop lichamelijk gehandicapten enthousiast over bepaalde sporten en moeten zij de mogelijkheid hebben om deze sporten uit te kunnen oefenen.

Helaas loopt de Stichting Amputatievoetbal Nederland tegen een hoop muren aan. De voetballers moeten hun sport geheel bekostigen. En dat is niet enkel contributie aan de club of een paar voetbalschoenen. De voetballers komen vanuit heel Nederland elk weekend in Utrecht bij elkaar om te trainen op eigen kosten. Het amputatievoetbalteam mag zich het Nederlands elftal noemen, waardoor zij regelmatig uitgenodigd worden voor internationale toernooien. De voetballers betalen zelf hun reiskosten om daarbij aanwezig te zijn, terwijl voor andere topsporten wel reizen worden georganiseerd en bekostigd. Om tegemoet te komen in deze kosten zouden sponsoren heel wat kunnen bijdragen, maar bedrijven doen dit vaak enkel wanneer er sprake is van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status van een stichting. Door zo’n ANBI status kunnen bedrijven belastingvoordeel krijgen als zij geld sponseren aan een stichting. Stichting Amputatievoetbal Nederland heeft geen ANBI status gekregen, omdat voetbal in Nederland al bestaat en het daarom niet bijzonder genoeg is aldus trainer Adri. Wat de trainer sterk benadrukte was dat het hem en zijn spelers voornamelijk gaat om erkenning van hun sport, zowel door de Nederlandse staat als door de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond). Nederland is een voetballand, maar laat dit op deze manier niet merken.

Foto: SP

Ook één van de leden van het amputatievoetbalteam, genaamd Adri Hoveling, kwam aan het woord. Hij speelt naast voetbal ook rolstoelbasketbal. Speler Adri ziet vooral het bevorderen van de gezondheid van invaliden als belang voor gehandicaptensport. Volgens hem worden mensen die in een rolstoel belanden zwaarder als zij niet sporten, waardoor er andere lichamelijke klachten naar boven kunnen komen. De problemen die volgens Adri vooral spelen voor rolstoelbasketballers is ook het financiële plaatje en het overgeleverd zijn aan de willekeur van de gemeente. Gemeenten hebben vaak één rolstoelverstrekker, waardoor de keuze beperkt blijft en niet altijd de beste rolstoel aangemeten wordt bij een persoon. Daarnaast wordt er vanuit de WMO 2.200 euro per 3 jaar uitgekeerd om een rolstoel te bekostigen, maar dit is vaak lang niet genoeg.

Genoeg muren waar deze gehandicapte sporters dus tegenaan lopen, die de SP graag wil doorbreken. SP Wethouder Sport Bianca van Kaathoven zorgt ervoor dat in Eindhoven de koppeling gemaakt wordt tussen sportaccommodaties, sportverenigingen en andere belanghebbende om gehandicaptensport beter mogelijk te maken. In Eindhoven is er bijvoorbeeld het ‘Fieldlab Aangepast Sporten’, waar mensen met een lichamelijke beperking kunnen sporten. Deze sportfaciliteit is gekoppeld aan een revalidatiecentrum waar ook onderzoek gedaan wordt naar sporten met een beperking. Bianca van Kaathoven heeft toegezegd binnen het ‘Fieldlab Aangepast Sporten’ de mogelijkheden voor gehandicaptensport te gaan bekijken.

Foto: SP

Nico Heijmans, fractievoorzitter SP Noord-Brabant, vindt het van belang dat de provincie zich buigt over gehandicaptensport. Gehandicaptensport is vaak een regionale aangelegenheid en stijgt boven de gemeenten uit. De provincie gaat juist over de regio en is deels verantwoordelijk voor de ondersteuning van sport en cultuur. Nico Heijmans heeft daarom toegezegd breedte- en gehandicaptensport op de agenda te zetten bij de komende coalitieonderhandelingen in de provincie Noord-Brabant, omdat iedereen dezelfde mogelijkheden moet hebben om te sporten. “Gehandicapten moeten voor dezelfde prijs kunnen sporten als niet-gehandicapten,” aldus Nico Heijmans.

Er zijn tijdens het rondetafelgesprek ook landelijke toezeggingen gedaan door SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Er gaat 35 miljoen euro per jaar naar topsport, waarvan 10% naar gehandicaptensport. Volgens Henk van Gerven draait het hierbij dus om politieke wil. Hij vindt dat het amputatievoetbalteam landelijk geregeld moet gaan worden en thuis hoort bij de KNVB. Daarnaast moeten stichtingen binnen de gehandicaptensport volgens hem gemakkelijker een ANBI status kunnen krijgen. Henk van Gerven gaat met deze kwestie naar Den Haag en heeft toegezegd dat hij staatssecretaris Martin van Rijn zal vragen of het mogelijk is de ANBI status makkelijker te verlenen aan stichtingen binnen de gehandicaptensport.

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier