h

Succes SP: Stevige impuls recreatief fietsen en wandelen

30 januari 2015

Succes SP: Stevige impuls recreatief fietsen en wandelen

Foto: Ramon Boersbroek SP Brabant

De Tweede Kamer heeft een flink aantal voorstellen aangenomen om de voorzieningen voor recreatieve wandelaars en fietsers te verbeteren.  De voorstellen zijn een uitwerking van de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’, die ingediend werd door de SP, CDA en PvdA. Door de slinkende budgetten en decentralisaties naar provincies dreigden de laatste jaren het fundament onder de fiets- en wandelfaciliteiten weg te slaan. Door de aangenomen voorstellen krijgt het recreatief fietsen en wandelen een forse impuls.

De aangenomen voorstellen hebben tot nu het volgende opgeleverd:

 • Fietsplatform en Wandelnet kunnen in elk geval tot 2015 rekenen op 500.000 euro. Deze
  twee stichtingen spelen een cruciale rol bij de uitbouw en betere
  benutting van het Nederlandse fiets- en wandelnetwerk.
 • De regering moet aan de slag om te zorgen dat de fiets, buiten de spits en
  in het weekend, gratis met de trein mee kan.  Een proef op dit punt op
  de Merwedelijn (Dordrecht-Geldermalsen) was een groot succes en leidde
  tot veel nieuwe treinreizigers. De vervoerder heeft er dus per saldo
  baat bij.
 • De moties vragen de regering weer nationaal beleid te maken op recreatief wandelen en fietsen en de voorstellen uit de nota ‘Een Stap Vooruit’ op te pakken als bouwstenen voor dit beleid.
 • Bij de aanleg van wegen en spoorlijnen moet vanaf het begin gekeken worden naar de effecten op fietsen en wandelen. Zo kan een wegverbreding een barrière worden als het tunneltje niet wordt meegenomen in de plannen.
 • Ook zal bekeken worden hoe regelingen voor paden over landgoederen en
  boerenland verbeterd kunnen worden evenals de toegankelijkheid ervan.
  Hiermee zou fiets- en wandelrecreatie een sterkere schakel kunnen gaan
  vormen tussen landbouw en natuur.

SP-Kamerlid Eric Smaling is zeer tevreden dat deze voorstellen zijn aangenomen en wijst op de
vele voordelen die de investeringen in fiets- en wandelpaden opleveren. ‘Het fietsen en wandelen dient vele doelen. Het draagt sterk bij aan de
kwaliteit van leven: veel vrije tijd wordt hieraan besteed, het geeft rust in het hoofd en het verhoogt de waardering voor stad, dorp en land.
Veel vrijwilligers zijn actief in deze sector. Bij Wandelnet is de verhouding één medewerker op 100 vrijwilligers. Ze zetten bijvoorbeeld routes uit, ze markeren en controleren de belevingswaarde en de continuïteit van de routes. Zeker het laatste is belangrijk voor de
landelijke wandelroutes.’

Uit het verkiezingsprogramma Beter Brabant: 

"De SP vindt wandelen en fietsen in onze provincie zeer belangrijk, omdat: wandelen en
fietsen bijdragen aan onze doelstellingen in het vergroten van de sportparticipatie, het versterken
van de (vrijetijds-)economie, het beleven van natuur en het stimuleren van duurzame vormen van
verplaatsing"

"De provincie blijft stevig investeren in wandel- en fietspaden. Het provinciale fietsprogramma
fiets in de versnelling dat het gebruik van de (elektrische ) fiets stimuleert moet voldoende geld krijgen
om dat beleid voort te zetten."

Reactie toevoegen

U bent hier