h

SP stelt vragen over Jansen Recycling t.a.v. TAG

7 januari 2015

SP stelt vragen over Jansen Recycling t.a.v. TAG

De vragen van de SP-fractie gaan over de revisievergunning die GS van plan zijn de verlenen aan Jansen Recycling de Kanaaldijk Zuid in Son. Er dreigt een vreemde situatie te ontstaan.

Tot 1990 werd teerhoudend asfalt op grote schaal gebruikt voor wegen. Daarna mocht het beperkt, en na 2001 helemaal niet meer, omdat het hoge concentraties PAK’s bevat. Minister Pronk besloot toen dat teerhoudend asfalt geheel uit de keten moest worden genomen .
Bij  renovatie van wegen echter komt nog steeds teerhoudend asfalt vrij (TAG, Teerhoudend Asfalt Granulaat). Dat moet aangeboden worden aan een erkende verwerker. Die heeft de keus: thermisch reinigen (gecontroleerd verbranden, waarna zand, grind en andere vulstoffen overblijven) of (soms)  exporteren naar andere landen van de EU (met name Estland en Letland).
Het Nederlandse beleid wil het eerste. Daarover zijn afspraken gemaakt en daarvoor wordt betaald. Thermische reiniging kost €32 per ton. Grote wegbeheerders als bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Eindhoven hebben zich bij dit systeem aangesloten en leggen dit bij aanlevering van teerhoudend afval contractueel vast.
De Europese definitie van teerhoudend asfalt wijkt af van de Nederlandse, waardoor er partijen zijn die in Nederland TAG heten en in Europa niet. Die partijen mogen uitgevoerd worden. Het gaat om forse hoeveelheden.

Het asfalt is aan Jansen aangeboden voor thermische vernietiging. Maar omdat Jansen daar nog steeds geen installatie voor opgesteld heeft, wordt het ingenomen TAG al zeven jaar alleen maar opgestapeld. Er ligt nu ca 500.000 ton. De revisievergunning gaat mede over deze opslag.

In de ontwerp-beschikking stond dat bij doorlevering van afvalstoffen aan een andere verwerker deze gebonden was aan het Nederlandse Landelijk Afvalstoffen Plan. Dat schrijft thermische reiniging voor. Maar de advocaat van A.Jansen BV heeft een zienswijze ingediend dat hier het Europees recht geldt.
In reactie hierop heeft het College van GS de eerdere bepaling geschrapt.

Het is nog niet duidelijk , of Jansen Recycling ècht gaat reinigen, want de machine staat er nog niet eens. Dat vraagt om een aparte vergunningprocedure en die moet nog beginnen.
Als het niet tot thermische reiniging komt, dan is de bestaande berg van ongeveer 500.000 ton in feite illegaal gestort afval. Of Jansen gaat een deel van de berg exporteren, terwijl er wel voor thermisch reinigen is betaald.

De vragen zijn te vinden in de bijlage.

 

Reactie toevoegen

U bent hier