h

Metingen luchtkwaliteit rond Eindhoven Airport noodzakelijk

16 januari 2015

Metingen luchtkwaliteit rond Eindhoven Airport noodzakelijk

Recente perspublicaties berichten dat de uitstoot van vliegverkeer van veel grotere invloed is op de luchtkwaliteit van de omgeving van vliegvelden dan tot dusver op grond van berekeningen werd aangenomen. Metingen door o.a. TNO rond Schiphol tonen grotere concentraties van ultrafijn stof op vele kilometers van het vliegveld aan. En daarmee  grotere schadelijkheid voor de gezondheid van omwonenden.

De SP-fractie Noord-Brabant wil van GS, dat zij aan de Alderstafel aandringen op metingen rond Eindhoven-Airport en deze metingen indien nodig zelfs mede financieel ondersteunen. De uitkomsten van de metingen zouden dan meegenomen kunnen worden bij de evaluatie van de eerste fase van de Alderstafel. Verder wil de fractie, dat GS in Den Haag gaan pleiten (net als onlangs de Tweede Kamer) voor het verplicht ontzwavelen van kerosine, een maatregel die de luchtvervuiling terug kan dringen. In de bijlagte zijn de vragen van de SP afdeling terug te viden.

Reactie toevoegen

U bent hier