h

Debat buitengebied: Creëer werkgelegenheid, investeer in de natuur en de vrijetijdseconomie

31 januari 2015

Debat buitengebied: Creëer werkgelegenheid, investeer in de natuur en de vrijetijdseconomie

Foto: Ramon Boersbroek SP Brabant

Donderdagavond was het eerste Brabantse lijsttrekkersdebat. Het debat over het buitengebied van Brabant was een initiatief van de Brabantse manifestpartners die samen met de provincie vier jaar geleden concrete plannen hebben gemaakt om in totaal ruim 400 miljoen euro in de natuur te investeren. Nico Heijmans: “Het creëren van werkgelegenheid moeten wij blijven stimuleren door te investeren in de ontwikkeling van de natuur en de economie, deze zaken bijten elkaar niet, op het gebied van de vrijetijdssector liggen er nog veel kansen. Het Brabantse buitengebied heeft een gezonde boerenstand nodig, geen schaalvergroting , minder (vee)dieren en een prettig leefmilieu”.

Er is de afgelopen vier jaar al veel bereikt zo bleek ook gisteren tijdens het debat. Als het gaat om de vrije tijdseconomie, landbouw, natuur en landschap, water en energie. Johan van den Hout (gedeputeerde SP) is kartrekker bij de investeringen en uitvoering van het Groen Ontwikkelfonds vanuit de provincie. Daarmee maakt de provincie o.a. de EHS (Ecologische hoofdstructuur ) af en worden natuurverbindingen aangelegd. 

Nico Heijmans: “Het is belangrijk om bij gebiedsontwikkeling mensen te blijven betrekken. De Provinciale Staten moeten zich beperken tot het uitzetten van een visie in hoofdlijnen en het vervolgens aan het veld over laten. Zo is er de afgelopen jaren veel draagvlak gecreëerd”.  

Er waren in de zaal nog wel wat zorgen over het landelijk beleid dat soms in de weg staat bij de plannen uit het manifest. Zoals de verbreding van de A58 en de uitbreiding van de capaciteit van de vliegvelden. Het is daarom van groot belang dat de provincie haar invloed blijft uitoefenen op Den Haag aldus Nico Heijmans. Ondanks de kaalslag van het vorige kabinet blijft Brabant haar natuurgebieden koesteren.

Herman van Ham van de ZLTO sluit de bijeenkomst af met een laatste opmerking: “Het is bijzonder dat wij met zoveel partijen werken aan het manifest en zoveel gemeen hebben, als organisatie alleen loop je misschien soms sneller maar gezamenlijk komen wij veel verder”.

 

 

Reacties

ik krijg steeds meer de indruk dat natuur ten koste gaat van de natuur. allemaal leuk dat toerisme, maar de provincie moet onze natuur beschermen. we zijn in de provincie steeds meer aan het bezuinigen op natuur en helaas doet de SP daar grof aan mee. ik ben zeer kritisch over dit verhaal van Nico

Reactie toevoegen

U bent hier